Anpassade disk- och displaylösningar

Oavsett om du har ett bemannat område eller självbetjäning för café- och restaurangtjänster, erbjuder ITAB både standard- och skräddarsydda displaydiskar, fullt utrustade, för att sticka ut och uppfylla konsumenternas behov.

Disk- och displaylösningar för specifika krav

Kunder vänder sig till ITAB för att få hjälp med anpassade diskar och displayer för att optimera exponeringsutrymmet i sin butiksmiljö, samtidigt som lösningarna uppfyller de särskilda krav som ställs inom t.ex. kylning och hygien av livsmedel.

Displayer och diskar som förstärker varumärkesupplevelsen

Innovativ disk- och displaydesign, tillsammans med vår erfarenhet och kunskap, tillåter oss att bidra till skapandet av den perfekta shoppingupplevelsen för konsumenterna.

Inspirerande och funktionellt

Att skapa diskar som är både inspirerande och funktionella ger den bästa chansen att lyckas med att öka försäljningen.

Service med lätthet

Genom innovativ disk- och displaydesign skapar vi en hygienisk plattform för att på bästa presentera en rad kylda, varma och närliggande livsmedel, och för att möjliggöra för konsumenterna att ta välinformerade köpbeslut. Våra designledda arbetsmetoder gör det möjligt för oss att integrera teknik, standardiserade krav och skräddarsydda diskar som är moderna och aktuella, och som underlättar påfyllning och förbättrar driftseffektiviteten.