Stockflow® - ledande inredningssystem för läkemedelshanteringen

  • Modulärt och flexibelt för att underlätta förändringar över tid
  • Lätt att integrera tillbehör för att förbättra användbarheten
  • Stödjer snabb, säker plockning
  • ”Först in, först ut” (FIFO) för smidig lagerstyrning

Stockflow® är ett av världens ledande inredningssystem för läkemedelshanteringen. Det hjälper till att upprätthålla pålitliga rutiner för plockning, hantering och påfyllnad. Läkemedlen förvaras väl synliga för snabb och trygg plockning. Arbetet med påfyllning är logiskt, vilket minskar risken för misstag och ökar kvaliteten i verksamheten.


Det modulbaserade systemet är mycket mångsidigt och enkelt att installera. Genom att integrera objekt som t.ex. kombibrickor, lådor, korgar, bänkskivor eller skåp ökar du flexibiliteten och användbarheten. Uppstår nya behov är det lätt att komplettera din befintliga Stockflow® med fler enheter.