Skräddarsydda kassalösningar med en personlig touch

På ITAB tycker vi att kassalösningar ska vara något som förhöjer och profilerar din butik, och utvecklar dem exklusivt för våra kunder. Vi skapar kassalösningar som framhäver konceptet och samtidigt är länkat till resten av inredningen


Vi kan anpassa kassadiskens funktioner till dina och dina kunders behov och din personals krav. Vi förvandlar dina idéer till en reell produkt och skapar interaktion mellan konsument och kassör, med maximal genomströmning.

Unika lösningar för varje butikskedja

Varje butikskedja vill vara unik och har sitt eget igenkännbara varumärke. Med en lång historia av samarbete nära våra kunder skapar ITAB kompletta kundunika lösningar för varje kassaområde, med ett uttryck unikt för varje specifik butikskedja.


Genom att skapa lösningar tillsammans med våra kunder lär vi oss. Vi analyserar den befintliga konsumentupplevelsen, förbättrar ergonomin, lägger till extra funktioner som maximerar genomströmningen och minskar köerna i butiken.


ITAB erbjuder skräddarsydda kassalösningar i olika utföranden, med ett brett utbud av tillbehör anpassade till våra kunders behov och krav.

Förbättrad kundupplevelse

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi en lösning som möter aktuella krav. Vi bygger kassadiskar som blir en förlängning av butiken och vi designar dem exklusivt för våra kunder. Vi skapar kassadiskar som betonar hela butikens koncept.  


Genom att arbeta nära tillsammans med våra kunder, och analysera deras erfarenheter, gör vi anpassningar av den skräddarsydda kassalösningen som förbättrar effektivitet och service – och som möter våra kunders behov och önskemål.

Effektivitet och service

Vi beräknar, simulerar och bygger lösningen baserat på våra egna och kundens erfarenheter. Vi har dessutom omfattande kunskap om butiksflöden, kapacitetsmätningar, ergonomi och nya trender.

Sänkta driftskostnader

Vi skapar t.ex. lösningar där en dubbel kassalinje kan skötas av bara en person. Några av våra kassalösningar är också utvecklade för att placeras nära området för självutcheckning (SCO), så att kassapersonalen effektivt kan betjäna kunder både i självutcheckningen och via en bemannad kassadisk om det krävs.

Den här videon beskriver vårt tillvägagångssätt för att utveckla unika lösningar baserade på gemensamt arbete med våra kunder.

Se processen för skapande och produktion av kassadiskar i en av våra produktionsanläggningar i Tyskland. Vi använder samma produktionsprocess i våra andra fabriker runt om i världen.