• Konsumenten behöver inte längre skanna kvittot för att validera utpassage
  • Systemet verifierar och tillåter utgång endast för betalande kunder
  • Kommunicerar med ITAB AlphaGate och ITAB SigmaGate
  • Kan integreras i vilket kassasystem som helst
  • Ökar säkerheten och minskar friktionen

Sesame är ett system som förbättrar konsumentens upplevelse vid utpassage från ett självutcheckningsområde. Systemet verifierar rörelser i kassan, spårar varje enskild konsument som betalar och validerar sedan betalningen. Grinden öppnas automatiskt efter validering för de kunder som betalt sina varor.