Konsolideringstjänster - Minska lagrings- och leveranskostnaderna

På ITAB erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster för att, med hjälp av vår branschkunskap och erfarenhet, konsolidera dina GNFR-krav (Goods Not for Resale), inklusive tredjeparts produkter, för att sänka kostnaden för ditt projekt och minska risken för onödiga kostnader vid installation.

Konsolideringstjänster

Lagerhantering

Genom att använda ITAB:s lagerhanteringssystem kan vi tillhandahålla fullständig spårbarhet och realtidsrapportering.


Montering (inklusive tredje part)

Våra lager- och monteringsanläggningar gör det möjligt för oss att montera och distribuera ett brett utbud av produkter globalt. För våra kunder innebär det att de får inköpseffektivitet, avlägsnar ineffektiva arbetssätt och kan effektivisera de interna processerna.

Anläggningar ger det bra läge för orderkonsolidering och montering före leverans och installation. Våra lager har specifika positioner där alla komponenter , inkl. tredje parts produkter sammanförs och monteras innan de förbereds för distribution.


Integration & driftsättning

På ITAB förstår vi våra kunders tekniska krav och våra skickliga team installerar, monterar och driftsätter i butik efter en skräddarsydd planering som passar individuella kundbehov.


Återanvändning och renovering

ITAB:s återanvändnings- och renoveringsanläggningar gör det möjligt för våra kunder att maximera sin totala ägandekostnad och förlänga utrustningens livslängd. I genomsnitt sparar vi 35% av kostnaderna för ny utrustning åt våra kunder, samtidigt som vi minskar deras miljöpåverkan. ITAB kan hantera hela processen och tillhandahålla tillgångsregister i realtid.