lagere kosten voor opslag en levering door consolidatie

ITAB biedt een volledig assortiment aan diensten om uw Goods Not for Resale (GNFR) vereisten te consolideren, aan de hand van onze vakkennis en ervaring, om de kosten van uw project te verlagen en alle risico's voor de installatie te verkleinen. 

GNFR-consolidatieservices

Inventarisbeheer 

Het toonaangevende magazijnbeheersysteem van ITAB voorziet in volledige traceerbaarheid en real-time rapportage. Onze intelligente algoritmen vormen de basis. 

 

Consolidatie van uitrusting (inclusief uitrusting van derden) 

Door de strategische locaties van onze warehouse en consolidatiefaciliteiten kan ITAB een grote hoeveelheid artikelen wereldwijd consolideren en distribueren. Dit stelt onze klanten in staat om hun inkoopefficiëntie te verhogen, inefficiënte werkmethoden te onderkennen en veranderen, en interne processen te stroomlijnen.

 

Staging 

De magazijnen van ITAB hebben aparte opslagplaatsen. Hier worden alle onderdelen verzameld en klaargezet voordat ze worden ingepakt en getransporteerd. Dit werkt kostenbesparend. 

 

Integratie & inbedrijfstelling 

Bij ITAB begrijpen wij de technische eisen, die onze opdrachtgevers stellen. Een vakkundig team voert de integratie- en inbedrijfstellingsprocedures uit. Deze kunnen wij op maat ontwerpen voor een perfecte aansluiting op de eisen van de retailer. 


Hergebruik en herinrichting 

De levensduur van materieel verlengen en de Total Cost of Ownership (TCO) optimaliseren zijn het doel van de hergebruik- en refurbishmentfaciliteiten van ITAB. Wij besparen voor onze klanten gemiddeld 35% ten opzichte van de kosten voor nieuw materieel. Ondertussen beperken wij op deze manier de milieu-impact. ITAB beheert het volledige proces en biedt real time voorraadoverzicht.