Nyckelfärdig samordning hjälpte skönhetsföretaget att spara kostnader

Vårt ITAB-team var glada att få delta i öppnandet av den nya konceptbutiken, från designfasen till realiseringsfasen under en mycket kort period. Det innefattade konstruktion, produktion och installation av hela interiören, inklusive samordning för en nyckelfärdig butik. Vårt helhetsgrepp av samordningen hjälpte detaljhandlaren att spara projekt- och installationskostnader.