Digitaalinen viestintä

Digitaalisen osallistamisen, kuten myymäläviestinnän digitalisoinnin taidokas käyttöönotto voi parantaa tehokkuutta, myyntilukuja ja palvelutasoa.

Digitaalinen teknologia tehokkaana markkinointivälineenä

Hyvin toteutetun digitaalisen strategian on osoitettu vaikuttavan positiivisesti myyntiin ristikkäismyynnin, lisämyynnin ja ostokseen liittyvien tuotteiden ja -tarjousten tarjoamisen kautta. Myös brändikokemusta voidaan parantaa digitaalisilla opasteilla, valikkotauluilla, verkko- ja myymäläympäristöjen yhtenäistämisellä sekä odotusajan vähentämisellä digitaalisten jonotusjärjestelmien avulla. Oikein valittu teknologia tarjoaa vähittäismyyjille hyödyllisen välineen tiedon keräämiseksi tehokkaamman ja miellyttävän asiakaskokemuksen tarjoamiseksi.

Myyntiä ja konversioita kasvattavat digitaaliset alustat

Tutkimustemme mukaan kuluttajat tekevät yli 80 % ostopäätöksistään myymälässä ollessaan ja yli 60 % kuluttajista tekee heräteostoksia; myymäläkampanjat tuottavat puolestaan noin 16 % suunnittelemattomista ostoksista.
Me ITAB:lla luomme yhdessä uudenlaisia ostokokemuksia tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa parantaaksemme kuluttajan ostopolkua. Aloitamme tutkimalla asiakkaidemme päivittäisiä toimia sekä kuluttajan kokemia haasteita ja onnistumisia heidän asioidessaan myymälässä.
Tämä prosessi antaa tiimille tietoja, joiden avulla voidaan havainnollistaa myymäläviestinnän ja -toiminnan digitalisoinnilla aikaansaatavia tehokkuuden ja kokonaispalvelutason parannuksia

Digitaalinäytöt osana Tele2:n saumatonta myymäläympäristöä

Digitaalisten näyttöjen suunnittelu osaksi Tele2:n saumatonta myymäläympäristöä mahdollisti monipuolisen brändisisällön tuomisen kuluttajalle juuri oikeassa vaiheessa asiakaspolkua. Sisältöä voitiin myös päivittää tehokkaasti tarpeen mukaan. Tämä toi useita operatiivisia etuja ja tehokkuuden parannuksia Tele2:lle; näytöt tukevat mainontaa ja valikoiman esittelyä ja kasvattavat tuotemerkkikohdennetun myynnin konversiota.