Digitalt engasjement

Digitalt engasjement, som digitalisering av butikk-kommunikasjon og meldinger, kan forbedre salgstall og servicenivået

Digital teknologi som markedsføringsverktøy

En gjennomarbeidet digital strategi er bevist å ha en positiv effekt på salget og markedsføring av relaterte produkter. Merkevareopplevelsen forbedres gjennom digitale veivisere, digitale menytavler, samstilling av online- og butikkmiljøer, samt redusert ventetid via digitale køsystemer. Med riktig teknologi får handlere et nyttig verktøy for innsamling av forbrukerdata som muliggjør mer personlige og relevante sanntidsopplevelser for forbrukerne.

Digital platforms increasing sales and conversions

Our research tells us that consumers make over 80% of their purchasing decisions while in store, with more than 60% of consumers making an impulse purchase; in-store promotions are generating around 16% of unplanned purchases.

At ITAB, we co-create new shopping experiences by working closely with the customer to improve the end-to-end consumer shopping journey. We start by examining customers’ day-to-day tasks and all the pains and gains experienced by the consumer as they move through the store.

This process provides the team with the relevant data to illustrate the improved efficiency and greater overall levels of service that can be gained through digitising in-store communication, messaging and operation.

Digitale skjermer i et sømløst butikkmiljø for Tele2

Ved å implementere digitale skjermer som en del av Tel2’s sømløse butikkmiljø, sikret men et varemerkebasert innhold som kunne vises for forbrukerne på rett sted og tid i shoppingfasen.  Dette ga flere operative fordeler og effektivitetsgevinster for Tele2.  Det forenkler markedsføringen, vareeksponeringen og øker omsetningen ved salg av varemerkeprodukter.

Relaterte produkter