Woman outside a store looking at her phone. ITAB creating seamless online and offline consumer journeys.

Åpenhetsloven

Redegjørelse

 

Om ITAB Industrier AS
Vi er Norges ledende produsent av butikkinnredning til dagligvare og faghandel.

Vi har innført åpenhetsloven i våre retningslinjer og opprettet nye retningslinjer der det var nødvendig. Retningslinjene vi har i dag er disse:

  • Code of conduct
  • Itab Industrier AS’ ansvarlighet
  • Innkjøp og leverandørvurdering
  • Krav til ansvarlighet hos leverandører og forretningspartnere (supplier code of conduct.)

 

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:
Ingen funn i 2022

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:
Ingen funn i 2022

For å stanse avdekkede negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:
Ingen behov for tiltak i 2022.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:
For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi satt oss som mål å redusere innkjøp fra bedrifter utenfor vårt eget konsern.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:
Resultat av iverksatte tiltak vil bli synlig i rapporten for 2023 som presenteres innen 30. juni 2024.

Styret har vedtatt erklæringen “Forpliktelseserklæring”. Erklæringen forplikter oss til å arbeide aktiv og kontinuerlig med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, våre leverandørkjeder og forretningspartnere. Erklæringen angir kort vår tilnærming til utfordringen og skildrer kort arbeidet vårt på området.

 

Vårt samfunnsansvar finner du beskrevet her:

 

Alle spørsmål besvares av daglig leder, ta kontakt på post.119@itab.com