CheckMate Z

  • Kassereren møter kunden ansikt til ansik
  • Bedre oversikt over kassekøen
  • Raskere kundeservice for selvbetjeningskundene
  • Ergonomisk utforming
  • Smal og rett design hjelper kassereren med rask håndtering av varer

CheckMate Z (CMZ) er et kassesystem som muliggjør større grad av personlig interaksjon og raskere kundeservice i utsjekksområdet. 


CMZ-utsjekking muliggjør en mer fleksibel måte å jobbe på der tradisjonelle kasser og selvbetjeningskasser kombineres. Dette fører til bedre kundeservice da ansatte kan være mer tilgjengelige for forbrukerne.