Kasse og selvbetjeningsløsninger

Vi designer kasser og selvbetjeningsløsninger for effektiv kundeflyt og mindre kø. Standard eller tilpassede løsninger, basert på «kunden først» og en avkastningsdrevet tilnærming.

I dag er det flere måter en forbruker kan sjekke ut på. Hva slags type kasse- eller selvbetjeningsløsning er best for din bedrift? Det kommer an på flere ting! Din spesifikke forbrukertype, størrelsen på kjøpene, størrelsen på butikken og kapasiteten til de ansatte er viktige faktorer. Hvis disse harmonerer med hverandre samt støttes av riktige kasseløsninger, vil du ikke bare oppnå en høy gjennomstrømning, færre siste-sekund avgjørelser om å droppe kjøpet, og enklere personalplanlegging – du vil også få fornøyde og returnerende forbrukere.

Vi hjelper deg med å planlegge og sette opp kasser, selvskanningskasser og selvbetjeningsløsninger med «kunden først» og en avkastningsdrevet tilnærming. Gi oss beskjed om vi kan hjelpe deg videre eller om du vil utforske utvalget vårt nedenfor.