Inngang- og utgangsløsninger

Tilpass løsningene til ditt behov. Reduser svinn samtidig som du guider dine forbrukere - ITAB har et unikt produktspekter som kan bidra til å gjøre shoppingen til en forbrukeropplevelse.

Reduserte driftskostnader

Ved å benytte ITAB's modulsystem for inn- og utganger, kan forhandlere benytte samme hardware komponenter for å kontrollere både inngang- og utgangsområder. Våre porter og veggsperrer kan designes slik at området fremstår på en mest mulig effektiv og fleksibel måte. Ved å benytte færre varianter vil det redusere driftskostnader.

Reduserer svinn

Bruk av inngangs- og utgangsløsninger vil redusere svinn og organisere en bedre forbrukerreise i din butikk. Det gjør det også enklere å implementere et kontrollert og oversiktlig område der ansatte og/eller sikkerhetspersonell vil være tilstede.