Entré- och utgångssystem

Skräddarsy våra lösningar efter dina egna behov. Skydda dina tillgångar, minska svinnet och vägled din konsument. Vi på ITAB har ett unikt sortiment av produkter som kan användas för flera syften i kundresan.

Minska driftskostnaderna

Genom att använda det modulära ITAB-systemet för entré och utgång kan butikerna använda samma hårdvara för att styra både ingångs-och utgångszonerna. Med hjälp av våra räcken och skärmväggar kan områdena utformas på det mest effektiva och flexibla sättet. Genom att använda färre varianter kan även driftskostnaden sänkas.

Minskade stölder

Användningen av entré- och utgångslösningar minskar svinnet och skapar ett bättre kundflöde genom butiken. Det gör det också lättare för butiken att implementera ett kontrollerat och övervakat entré- och utgångsområde där personal och/eller säkerhetsvakter kan finnas på plats.