Mekaniske porter

  • Kan tilpasses med flere muligheter for portene
  • Enkel installasjon
  • Høy kvalitet
  • Panikkfunksjon som tillater tilbakeflyt av kunder i nødsituasjoner
  • Ulike muligheter for portene ut i fra dine behov

Velprøvde manuelle porter designet for å tilby tilgang og kundestrømskontroll på en veldig kostnadseffektiv måte. Design og konstruksjon av høy kvalitet sikrer riktig funksjonalitet, kontroll og utmerket levetid.