Itab shop concept_we help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners_A happy couple sitting with a bike outside the retail store market_Hero Image.

Kestävyys

ITAB:lla olemme keskittyneet kestävän kehityksen kysymyksiin monien vuosien ajan luonnollisena osana toimintaamme ja tärkeänä osana kokonaisvalikoimaamme.

Meillä on useita strategisia painopisteitä liiketoiminnan kasvun ja muutosten tehostamiseksi ja edistämiseksi. Strategisille aloitteille on laadittu tarkat tavoitteet ja yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat. Yksi painopisteistämme on “Kestävä tulevaisuus”.

Teemme yhteistyötä ja innovoimme jatkuvasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Meillä on selkeät tavoitteet ja tavoitteet omalle toiminnallemme kestävän liiketoiminnan kehittämisen, arvoketjun tehokkuuden, hyvien työolojen ja liiketoiminnan etiikan suhteen.

Painopistealueet

Vuonna 2015 YK: n jäsenvaltiot hyväksyivät yleisen asialistan, joka sisältää maailmanlaajuisen kestävän kehityksen tavoitteet. Näitä on 17, jotka toimivat ITAB: n oppaana. Näihin neljään on kiinnitetty erityistä huomiota, joista tärkeimmät on esitetty jäljempänä.

Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

KESTÄVYYS RAPORTTI

Vuoden aikana olemme jatkaneet vastuullisuuskysymysten integrointia konsernin yrityksiin järjestelmällisen vastuullisuustyön avulla luonnollisena osana liiketoimintastrategiaa. Nämä toimet toteutetaan ensisijaisesti neljällä painopistealueella, jotka konserni on yksilöinyt, ja seuranta toteutetaan käyttämällä laadittuja keskeisiä tulosindikaattoreita. Lue lisää raportistamme.

lataa meidän kestävyys raporttimme 2022

Orjuuden ja ihmiskaupan vastainen

ITAB tunnustaa vastuun, jonka konsernimme jakaa toimittajiemme kanssa käsittelemään modernin orjuuden kasvavaa maailmanlaajuista ongelmaa. ITAB:n sitoutuminen asiakkaisiimme on hyvin selvää, edistämme eettisen kaupankäynnin korkeaa tasoa sekä liiketoiminnassamme että toimitusketjussa; tähän sisältyy paremman työn ja työelämän puolustaminen.

Uskomme sydämestämme, että Modern Slavery Act 2015 on ratkaisevan tärkeä kehitys paikallisten ja globaalien yhteisöjemme elämän parantamisessa, joten emme käy kauppaa tai kumppaneita minkään yrityksen tai organisaation kanssa, joka osallistuu tähän järkyttävään käytäntöön etänä tai epäsuorasti. Tämä liittyy läheisesti eettiseen kauppapolitiikkaamme, jossa tarkka noudattamisen seuranta ja jatkuva parantaminen auttavat edistämään liiketoimintaamme.
Tämä lausunto on julkaistu vuoden 2015 modernin orjuuden lain mukaisesti, ja se muodostaa konserniyhtiöidemme (“ITAB UK”, “ITAB Holdings UK” ja “ITAB Shop Products Ltd”) orjuuden ja ihmiskaupan lausunnon tilikaudelta. Päättyy 1. huhtikuuta 2024.
ITAB UK Group of companies – Modern Slavery Statement 2023