Woman and Child walking in the city. Consumer experience created by ITAB

Kestävyys

ITAB:lla olemme keskittyneet kestävän kehityksen kysymyksiin monien vuosien ajan luonnollisena osana toimintaamme ja tärkeänä osana kokonaisvalikoimaamme.

Meillä on useita strategisia painopisteitä liiketoiminnan kasvun ja muutosten tehostamiseksi ja edistämiseksi. Strategisille aloitteille on laadittu tarkat tavoitteet ja yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat. Yksi painopisteistämme on “Kestävä tulevaisuus”.

Teemme yhteistyötä ja innovoimme jatkuvasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Meillä on selkeät tavoitteet ja tavoitteet omalle toiminnallemme kestävän liiketoiminnan kehittämisen, arvoketjun tehokkuuden, hyvien työolojen ja liiketoiminnan etiikan suhteen.

Painopistealueet

Vuonna 2015 YK: n jäsenvaltiot hyväksyivät yleisen asialistan, joka sisältää maailmanlaajuisen kestävän kehityksen tavoitteet. Näitä on 17, jotka toimivat ITAB: n oppaana. Näihin neljään on kiinnitetty erityistä huomiota, joista tärkeimmät on esitetty jäljempänä.

Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

KESTÄVYYS RAPORTTI

Vuoden aikana olemme jatkaneet vastuullisuuskysymysten integrointia konsernin yrityksiin järjestelmällisen vastuullisuustyön avulla luonnollisena osana liiketoimintastrategiaa. Nämä toimet toteutetaan ensisijaisesti neljällä painopistealueella, jotka konserni on yksilöinyt, ja seuranta toteutetaan käyttämällä laadittuja keskeisiä tulosindikaattoreita. Lue lisää raportistamme.

lataa meidän kestävyys raporttimme 2023