Duurzaamheid

Bij ITAB zijn we al jaren gefocust op duurzaamheidsvraagstukken, als een onderdeel van onze bedrijfsvoering en een belangrijk onderdeel van ons totale aanbod.

We hebben een aantal strategische prioriteiten in kaart gebracht om groei en verandering in het bedrijf te vormen en stimuleren. Er zijn specifieke doelen en gedetailleerde actieplannen voorbereid voor de Strategische Initiatieven. Een van onze prioriteiten is “Sustainable future”.

We werken samen en innoveren voortdurend voor een duurzame toekomst. We hebben duidelijke doelen en ambities voor onze eigen operaties qua duurzame bedrijfsontwikkeling, efficiëntie in de waardeketen, goede werkomstandigheden en bedrijfsethiek.

Focusgebieden

In 2015 namen de VN-lidstaten een universeel plan aan dat de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen omvat. Er zijn hier 17 van, die voor ITAB als leidraad dienen. Er is aanvullend gefocust op vier hiervan, waarbij de belangrijkste aspecten hieronder uiteen zijn gezet.

DUURZAAMHEIDSRAPPORT

Door de jaren heen hebben we voortdurend duurzaamheidsvraagstukken geïntegreerd in de bedrijven binnen de Group, door middel van systematisch duurzaamheidswerk als onderdeel van de bedrijfsstrategie. Deze activiteiten worden hoofdzakelijk uitgevoerd binnen de vier focusgebieden die de groep heeft geïdentificeerd en de follow-up wordt uitgevoerd aan de hand van de key performance indicators die zijn opgesteld. Lees meer in ons rapport.

DOWNLOAD ONS DUURZAAMHEIDRAPPORT 2020 ALLEEN VERKRIJGBAAR IN HET ENGELS/ZWEEDS

GRI INDEX ALLEEN VERKRIJGBAAR IN HET ENGELS/ZWEEDS

Modern slavernijbeleid

ITAB erkent de verantwoordelijkheid die onze Groep deelt met onze leveranciers om het groeiend wereldwijd probleem van moderne slavernij aan te pakken. ITAB’s toewijding aan onze klanten is erg duidelijk: we bevorderen een hoge mate aan ethisch handelen, zowel binnen ons bedrijf als in onze toeleveringsketen. Daarbij zetten we ons in voor betere werkomstandigheden.

We zijn er volledig van overtuigd dat de Modern Slavery Act 2015 een cruciale ontwikkeling is in het bevorderen van de levens van onze lokale en wereldwijde gemeenschappen, en we zullen dus geen zakendoen of samenwerken met een bedrijf of organisatie dat betrokken is bij deze schokkende praktijk, hoe ver weg of indirect ook. Dit komt nauw overeen met ons Beleid Ethische Handelsgebruiken, waarbij nauwlettende compliance monitoring en voortdurende verbeteringen ons bedrijf voorwaarts helpen.

Deze verklaring is gepubliceerd conform de Modern Slavery Act 2015, en vormt de verklaring vanuit onze groepsbedrijven (“ITAB UK”, “ITAB Holdings UK”, & “ITAB Shop Products Ltd’’) inzake slavernij en mensenhandel voor het financieel jaar dat eindigt op 1 april 2021.

ITAB UK BEDRIJVENGROEP – MODERNE SLAVERNIJVERKLARING 2021