Woman and Child walking in the city. Consumer experience created by ITAB

Bærekraft

ITAB har i mange år hatt fokus på bærekraft og bærekraftig utvikling. Dette er en  naturlig del av vår business og en viktig del av alt vi kan tilby.

Vi har identifisert en rekke strategiske prioriteringer for å effektivisere og bidra til vekst og endring i virksomheten. Spesifikke mål og detaljerte handlingsplaner er utarbeidet for de strategiske initiativene. En av våre prioriteringer er «Bærekraftig fremtid».

Vi samarbeider og fornyer oss kontinuerlig for en bærekraftig fremtid. Vi har klare mål og ambisjoner for vår egen virksomhet når det gjelder bærekraftig forretningsutvikling, effektivitet i verdikjeden, gode arbeidsforhold og forretningsetikk.

Fokusområder

II 2015 vedtok FNs medlemsland en universell agenda som inkluderer de globale bærekraftige utviklingsmålene. Disse 17 fungerer som en guide for ITAB. Det har vært ytterligere fokus på fire av disse, med de viktigste aspektene er nedenfor:

Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

Bærekraftsrappport

I løpet av året har vi fortsatt å integrere bærekraftsspørsmål i konsernets selskaper gjennom systematisk bærekraftsarbeid som en naturlig del av forretningsstrategien. Disse aktivitetene gjennomføres hovedsakelig innenfor de fire fokusområdene som konsernet har identifisert, og oppfølging utføres ved hjelp av nøkkelindikatorene som er utarbeidet. Les mer i vår rapport.

Download our Sustainability Report

Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022, og den er innført i våre retningslinjer.

ITAB Industrier AS

ITAB Norge AS