Bærekraft

ITAB har i mange år hatt fokus på bærekraft og bærekraftig utvikling. Dette er en  naturlig del av vår business og en viktig del av alt vi kan tilby.

Vi har identifisert en rekke strategiske prioriteringer for å effektivisere og bidra til vekst og endring i virksomheten. Spesifikke mål og detaljerte handlingsplaner er utarbeidet for de strategiske initiativene. En av våre prioriteringer er «Bærekraftig fremtid».

Vi samarbeider og fornyer oss kontinuerlig for en bærekraftig fremtid. Vi har klare mål og ambisjoner for vår egen virksomhet når det gjelder bærekraftig forretningsutvikling, effektivitet i verdikjeden, gode arbeidsforhold og forretningsetikk.

Fokusområder

II 2015 vedtok FNs medlemsland en universell agenda som inkluderer de globale bærekraftige utviklingsmålene. Disse 17 fungerer som en guide for ITAB. Det har vært ytterligere fokus på fire av disse, med de viktigste aspektene er nedenfor:

Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

BÆREKRAFTSRAPPPORT

I løpet av året har vi fortsatt å integrere bærekraftsspørsmål i konsernets selskaper gjennom systematisk bærekraftsarbeid som en naturlig del av forretningsstrategien. Disse aktivitetene gjennomføres hovedsakelig innenfor de fire fokusområdene som konsernet har identifisert, og oppfølging utføres ved hjelp av nøkkelindikatorene som er utarbeidet. Les mer i vår rapport.

Download our Sustainability Report 2021

Moderne slaveripolitikk

ITAB anerkjenner ansvaret som vår gruppe deler med leverandørene våre for å takle den voksende globale utgaven av moderne slaveri. ITABs forpliktelse til våre kunder er veldig tydelig, vi fremmer et høyt nivå av etisk handel både innenfor vår virksomhet og i forsyningskjeden. Dette inkluderer å være en forkjemper for bedre arbeid og arbeidsliv.

Vi tror helhjertet på at «Modern Slavery Act 2015» er en avgjørende og viktig utvikling for å forbedre livene til våre lokale og globale samfunn. Vi vil ikke handle eller inngå partnerskap med noen virksomhet eller organisasjon som er involvert i denne fryktelige praksisen, enten eksternt eller indirekte. Dette er nært parallelt med vår etiske handelspolitikk, hvor nøye overvåking av etterlevelse og kontinuerlig forbedring bidrar til å drive vår virksomhet videre.

Denne uttalelsen er publisert i samsvar med «Modern Slavery Act 2015», og omhandler alle våre konsernselskaper (ITAB UK, ITAB Holdings UK & ITAB Shop Products Ltd) slaveri og menneskehandel for regnskapsåret som avsluttes 1. april 2024.

ITAB UK SELSKAPSKONSERN – MODERNE SLAVERI ERKLÆRING 2023