Itsepalveluvaihtoehdot

Kiinnostus myymälöiden uusia ja tehokkaita kassaprosesseja kohtaan on kasvanut merkittävästi. Itsepalvelukassaratkaisun avulla avoin kassavaihtoehto on aina saatavilla. always open. 

Suurempia asiakasmääriä pienemmin kustannuksin

Jonotusajan vähentäminen kassa-alueella voi auttaa vähentämään keskeneräisiä poistumisia ja kasvattamaan läpivirtaavia asiakasmääriä. Kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa kehittyy myös uusia itsepalvelukassateknologioita ja -järjestelmiä. ITAB on näiden muutosten eturintamassa tarjotakseen asiakkailleen parhaan ratkaisun, joka sopii juuri heidän myymälästrategiaansa. Toiminnallista tehokkuutta voidaan parantaa, kun henkilöstöä vapautuu perinteisistä kassatehtävistä avustamaan ja tarjoamaan parempaa palvelua myymälän muissa osissa.

Paremman itsepalvelukassa-alueen luominen yhteistyössä

Asiakkaamme myymälässä asioivan kuluttajan ostokokemuksen ymmärtäminen on keskeistä optimaalisen itsepalvelukassastrategian muotoilemiseksi. Kvantitatiivista ja kvalitatiivista kuluttajatutkimusta ja transaktioanalyysia hyödyntäen muodostamme kokonaiskuvan asiakkaamme olemassa olevista järjestelmistä ja niiden heikkouksista ja kehitysmahdollisuuksista. Tätä kokonaisvaltaista prosessia seuraa tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollisten ratkaisujen kehittämiseksi ja arvioimiseksi ja lopulta fyysisen myymälän saattamiseksi vastaamaan kuluttajien odotuksia.

Vaihtoehtoja kuluttajalle Asdan kassoilla

Asdalle toimitetun kassajärjestelmän ainutlaatuinen muotoilu ja teknologia kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Asdan, ITAB:n ja teknologiakumppaneidemme välillä. Asdan “tulevaisuuden kassa” muistuttaa miehitettyä kassaa, mutta on samalla myös itsepalveluratkaisu, joka mahdollistaa asiakkaalle rauhallisemman pakkaus- ja maksuprosessin. Asiakkaita palvelee kassatyöntekijä, joka skannaa tuotteet hihnan alussa, mutta he pakkaavat ostoksensa itse ja maksavat ne itsepalvelupäätteellä omassa tahdissaan.