Självbetjäning

Intresset för nya och effektiva kassaprocesser i butik har ökat dramatiskt. Med en lösning för självutcheckning kan en kassa alltid vara öppen. 

Större kundgenomströmning till lägre kostnad

Kortare kötid vid kassan kan leda till färre avbrutna köp och ökad genomströmning. I takt med att konsumenternas beteende utvecklas uppstår ny teknik och nya system för självutcheckning. ITAB håller sig uppdaterat om dessa förändringar för att kunna erbjuda våra kunder den bästa lösningen för just deras butiksstrategi. Förbättringar har uppnåtts i form av operativ effektivitet genom att medarbetare har frigjorts från traditionella kassatjänster för att kunna bistå och förbättra servicenivåerna på andra platser i butiken.

Samarbete skapar bättre område för självutcheckning

Att förstå konsumentens shoppingupplevelse i kundens butik är nyckeln till en optimal strategi för självutcheckning. Med hjälp av kvantitativa och kvalitativa konsumentundersökningar och transaktionsanalys skapar vi en bild av kundens befintliga system och av inbyggda problem och potentiella vinster. Fördjupningsprocessen följs av ett nära samarbete med kunden för att utveckla och utvärdera potentiella lösningar och i slutändan hjälpa den fysiska butiken att uppfylla konsumenternas förväntningar.

Valmöjligheter i kassan för Asdas kunder

Den unika designen och tekniken för Asda-kassan utvecklades i nära samarbete mellan Asda, ITAB och våra teknikpartner. ”Framtidens kassa” hos Asda känns som en bemannad kassa, men är också en självbetjäningslösning där kunden får en mer avslappnad packnings- och betalningsprocess. Kunderna betjänas av en kassör som skannar produkterna i början av bandet, men de packar själva produkterna och betalar via en självbetjäningsterminal i sin egen takt.