Tekoäly & Automaatio

Oikein toteutettuna automaation ja tekoälyn käyttö nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakaspolkua, vähentäen samalla kauppiaan toimintakustannuksia ja tarjoten keskeisiä etuja.

Tekoälyllä lisää nopeutta ja vaivattomuutta asiakaspolkuun

Automaatio hyödyttää kuluttajan ja kauppiaan välisen suhteen molempia osapuolia. Oikein toteutettuna automaatio tuo nopeutta ja vaivattomuutta kuluttajalle vähentäen samalla asiakkaamme toimintakustannuksia.
Kauppatapahtumien ja toimintakustannusmallin analyysin avulla ITAB selvittää, mistä mahdollisia kehityskohteita voidaan löytää. Työskennellen yhdessä teknologiakumppaneidemme kanssa voimme siten määrittää, mitkä automatisoidut tekoälyjärjestelmät tarjoavat parhaan arvon kauppiaalle.

Kuluttajatutkimuksesta operatiiviseen tehokkuuteen

Tutkimme viimeisintä trendi- ja asiakasdataa kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin saadaksemme paremman ymmärryksen kuluttajasta ja muodostaaksemme yksityiskohtaisen kuvan haasteesta, jonka pyrimme ratkaisemaan. Tämä datalähtöinen kuluttajapolun ja asiakkaan tavoitteiden ymmärrys ohjaa ideointivaiheessa valitsemaamme suuntaa. Ideoita jalostetaan ja testataan prototyyppien avulla neuvotellen sekä asiakas- että kuluttajapuolen kohderyhmien kanssa. Seuraamme kehitystä myymälätestein, joista voimme mitata asennusta edeltäviä ja jälkeisiä tuloksia, joita voidaan sitten arvioida kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa.

Automatisoinnilla kustannustehokkaampaa varastonhallintaa

ITAB:n ainutlaatuiset automatisoidut ratkaisut on kehitetty vastaamaan apteekkisektorilla toimivien asiakkaidemme tulevia tarpeita. Reseptienhallinnan automatisoinnin ja itsepalvelukassojen kaltaiset toiminnot ovat mahdollistaneet kuluttajien palvelutason parantamisen sekä sujuvamman ja kustannustehokkaamman varastonhallinnan.