AI & Automation

Når implementeringen gjøres på en ordentlig måte, gir bruk av automatisering og AI en raskere og mer komfortabel forbrukerreise, samtidig som det reduserer driftskostnader og gir viktige fordeler.

AI gir forbrukerreisen fart og komfort

Fordelene med automatisering ligger på begge sider av forholdet mellom forbruker og forhandler. Automatisering – ved riktig implementering – gir økt hastighet og komfort for forbrukeren, samtidig som driftskostnadene for kunden reduseres.

Analyse av transaksjoner og driftskostnadsmodellen forteller ITAB hvor potensielle forbedringer kan ligge. I samarbeid med våre teknologipartnere kan vi deretter finne ut hvilke automatiserte AI-systemer som gir best verdi for forhandleren.

Fra forbrukerundersøkelse til driftseffektivitet

I arbeidet med de nyeste trendene og kundedata bruker vi kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for å få empati med forbrukeren, og bygge et detaljert bilde av utfordringen vi har som mål å løse. Denne datadrevne forståelsen av forbrukerreisen og kundens ønskede mål styrer retningen vi tar i idéfasen. Ideer blir raffinert og testet ved hjelp av prototyping, i samråd med fokusgrupper på kunde- og forbrukersiden. Vi følger opp med testing i butikk, hvorfra vi kan måle resultatene før og etter installasjon, som deretter blir gjennomgått med alle viktige interessenter.

Automatisering for mer kostnadseffektiv lagerstyring

ITABs unike, automatiserte løsninger er utviklet for å holde tritt med de fremtidige behovene til kundene våre i apoteksektoren. Funksjoner som automatisering av reseptbehandling og selvbetjeningskasser har bidratt til å øke servicenivået til forbrukerne og oppnå jevnere og mer kostnadseffektiv lagerstyring.