AI och automatisering

När automatisering och artificiell intelligens används på rätt sätt kan det göra kundresan snabbare och bekvämare, samtidigt som det minskar detaljhandelns driftskostnader och ger viktiga fördelar.

AI gör kundresan snabbare och bekvämare

Fördelarna med automatisering finns på båda sidor av relationen mellan konsument och återförsäljare. Om automatiseringen genomförs på rätt sätt ökar snabbheten och bekvämligheten för konsumenten, samtidigt som den minskar driftskostnaderna för vår kund. Analyser av transaktioner och driftskostnadsmodellen visar ITAB var potentiella områden för förbättring kan finnas. I samarbete med våra teknikpartner kan vi sedan fastställa vilka automatiserade AI-system som ger bäst värde när det gäller att påverka konsumenternas köpbeteende genom att skapa ett upplevt värde för konsumenten.

Från konsumentundersökningar till effektivisering av verksamheten

Vi utgår från de senaste trenderna och kunddata och använder kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder för att få förståelse för konsumenten och skapa en detaljerad bild av den utmaning vi vill lösa. Denna datadrivna kunskap om konsumentens resa och kundens önskade mål informerar oss om vilken riktning vi ska ta i idéfasen. Idéerna förfinas och testas genom prototypframställning i samråd med fokusgrupper på kund- och konsumentsidan. Vi följer upp med tester i butik, vilket gör att vi kan mäta resultaten före och efter installationen som sedan granskas av alla viktiga intressenter.

Automatisering för mer kostnadseffektiv lagerhantering

ITABs unika automatiserade lösningar har utvecklats för att hålla jämna steg med de framtida behoven hos våra kunder inom apotekssektorn. Funktioner som automatisering av recepthantering och självbetjäningskassor har bidragit till att höja servicenivån för konsumenterna och uppnå en smidigare och mer kostnadseffektiv lagerhantering.