Högeffektiva traditionella kassalösningar – för en effektiv köpprocess

ITAB utvecklar högeffektiva kassalösningar som hjälper våra kunder att öka genomströmningen, utan att väsentligt ändra kassalinjen. Med tanke på effektivitet, ergonomi och kundflöde erbjuder vi lösningar som säkerställer en välorganiserad arbetsyta för butikspersonalen och garanterar bättre interaktion med konsumenterna samt förbättrar kundflöde och service.

Lämpliga lösningar för olika butiksformat

Alla vill spendera så lite tid som möjligt på dagliga rutiner som matinköp och ingen gillar att spendera tiden på att stå i kö till kassan. Därför skapar vi högeffektiva lösningar med olika konfigurationsmöjligheter och tillförlitlig kapacitet, vilket garanterar hög effektivitet och service.


Våra kassor är utformade med tanken på att kassapersonalens arbete ska kunna utföras i ett ergonomiskt välorganiserat område. Det betyder att de behöver sträcka sig mindre och därmed att produktiviteten ökar. Extra funktioner som tredje-kundfunktion maximerar kundgenomströmningen och minskar kötiden i butikerna.


ITAB erbjuder olika högeffektiva kassasystem för alla butiksformat, med många valmöjligheter och ett brett utbud av tillbehör anpassade efter kundernas krav.

Förbättrad kundupplevelse

En kombination av bemannade kassalösningar och självutcheckningslösningar erbjuder en konsumentupplevelse med en väl använd tid.


På ITAB arbetar vi tillsammans med våra kunder. Vi fortsätter att utveckla nya modeller, som är effektivare att använda och erbjuder ännu fler alternativ.


Genom att arbeta tillsammans med våra kunder och studera vardagliga konsumentupplevelser gör vi ständigt anpassningar till våra kassadiskar. Anpassningar som resulterar i bättre effektivitet och service, och som ger större möjlighet att möta kundernas behov och förväntningar.


Vi bygger våra lösningar så att de blir en förlängning av butiken – och vi utvecklar dem exklusivt för våra kunder.

Effektivitet och service

Vi skapar traditionella kassadiskar som ger bättre kundservice tack vare att butikspersonalen är mer tillgänglig och närmare kunderna.


Att arbeta i kassa är fysiskt krävande. Därför är extraordinär ergonomi en viktig hörnsten i vårt utvecklingsarbete. ITABs kassalösningar är byggda för att förhindra onödiga lyft och utformade för att undvika och minimera kassörens arbetsområde och behov av att sträcka sig.  


ITABs beprövade tredje-kundfunktion gör det möjligt att hjälpa en tredje kund, samtidigt som de två tidigare kunderna packar sina varor. Det ökar betjäningsgraden med ca. 30%. Genom att varorna läggs efter varandra på transportbandet kan skanningen av artiklar utföras snabbare, vilket maximera service och effektivitet.

Lägre driftskostnader

Vi skapar hybridlösningar där en traditionell kassadisk snabbt kan förvandlas till en självutcheckningskassa (SCO). Några av våra modeller är också utvecklade för att placeras nära SCO-området, så att personalen effektivt kan betjäna så väl konsumenterna i självutcheckningszonen som i en bemannad kassa om det behövs. Eftersom en personal kan hantera hela området krävs det mindre kassapersonal.

Våra högeffektiva traditionella kassadiskar