Traditionella kassalösningar för en effektiv köpprocess

På ITAB utvecklar vi kassadiskar och lösningar som hjälper våra kunder att förvandla shoppingprocessen till ett tidsbesparande, väl använt tillfälle. Genom att ständigt arbeta med effektivitetsförbättringar och ergonomi, att analysera och studera kundflöden, skapar vi kassadiskar kopplade till hela butikskoncept för att säkerställa ett maximalt kundflöde och en bättre interaktion mellan kunden och kassapersonalen.

Bekväm kassalösning för olika butiksformat

Vi på ITAB utformar våra kassadiskar med tanken på att kassapersonalens arbete ska utföras på en ergonomiskt välorganiserad yta för att minska antalet onödiga lyft och minimera antalet sträckningar, vilket ökar arbetseffektiviteten. Genom att komplettera våra kassalösningar med extra funktioner kan vi maximera genomströmningen och minska köerna i butiken.


ITAB erbjuder CCO-system (Conventional Checkouts) för alla butiksformat, i många olika utföranden, utseenden och färger. Våra möjligheter till kundanpassning gör det enkelt att få kassan i en annan form och vårt breda utbud av tillbehör gör det lätt att anpassa en kassalösning som stämmer med dina behov och förväntningar. 

Förbättrad konsumentupplevelse

Tillsammans med våra kunder fortsätter vi att utveckla nya, effektivare modeller med ännu fler alternativ och valmöjligheter.


Vi bygger kassadiskar som blir en förlängning av butiken och vi utvecklar dem exklusivt för våra kunder. Vi designar dem så att de understryker hela butikens koncept.


Genom att arbeta nära tillsammans med våra kunder och studera deras upplevelser och erfarenheter, gör vi anpassningar av våra kassadiskar som förbättrar effektiviteten, servicen och ger möjlighet att möta deras behov och förväntningar.

Effektivitet och service

Vi skapar traditionella kassadiskar som ger bättre kundservice tack vare att butikspersonalen är mer tillgänglig och närmare kunden.


ITABs beprövade tredje kundfunktion gör det möjligt att hjälpa en tredje kund samtidigt som de två tidigare kunderna packar sina varor. Det ökar betjäningsgraden med ca. 30%. Genom att placera varorna efter varandra på transportbandet, kan scanningen göras snabbare och kundservicen maximeras.

Lägre driftskostnader

Vi skapar också hybridlösningar, där en traditionell, bemannad kassadisk snabbt kan förvandlas till en självutcheckningsdisk (SCO). Några av våra modeller är också utvecklade för att placeras nära SCO-området, så att personalen effektivt kan betjäna så väl konsumenterna i SCO-zonen som i en bemannad kassa om det behövs.