UPPLEVELSER I DAGLIGVARUHANDELN SOM ÖKAR AVKASTNINGEN PÅ INVESTERINGEN

Effektiva investeringar i butiksdesign är avgörande för dagligvaruhandeln. Faktorer som minskade personalkostnader och förluster frigör kapital för investeringar i kundservice, bekvämlighet och varumärkesupplevelser.

Vill livsmedelsbutikernas konsumenter utforska eller få snabbare service? 

Konsumenterna i livsmedelsbranschen har fler valmöjligheter än någonsin tidigare. Oavsett om de vill utforska och få inspiration till middagen eller få sina inköp gjorda snabbare finns nya kanaler som erbjuder omedelbart stöd. Den fysiska detaljhandeln har stora fördelar, men väntetider och bristande service är inte längre något alternativ. Att hitta besparingar och minska kostnaderna för konkurrenskraftiga investeringar i bra konsumentupplevelser som särskiljer den fysiska butiksupplevelsen är avgörande. Den goda nyheten? Små förändringar kan ha stor betydelse för effektiviteten och upplevelsen. Låt oss förklara vad några av våra kunder har gjort för att investera rätt.

 

Konsumenternas föränderliga köpbeteenden

Samarbete är nyckeln till att skapa unika, effektiva upplevelser av livsmedelsvarumärken. För att förstå våra kunders utmaningar och möjligheter använder våra team för lösningsdesign en kombination av kreativa workshoppar, konsumentinsikt, dataanalys och tvärfunktionella arbetsflöden, så att vi tillsammans kan skapa lösningar som ger stark avkastning på investeringen. Vår analys hjälper oss att tillsammans med din input identifiera onödig friktion, utrymmen och layouter som kan optimeras för att öka försäljningen, utvärdera ny automation som kan hjälpa dig att minska personalkostnaderna eller kanske digitala lösningar för att förbättra service och säkerhet. Därefter definierar och föreslår vi noggrant de lösningar som ger bäst resultat för våra kunder, vilket ger positiva effekter i fråga om försäljning, service och driftseffektivitet.

Vi kan utforma, tillverka eller installera, eller alla tre. Du väljer.

Vi älskar att diskutera detaljhandel 

Best practice med bevisad avkastning

Fler berättelser

Nedan hittar du korta kundberättelser med mätbara resultat inom - kundupplevelse, försäljning, effektivitet, service och kostnader.