HYVÄT TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

  • Terveys ja turvallisuus
  • Taitojen kehittäminen ja uramahdollisuudet
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Hyvät työolosuhteet

ITAB:n työntekijät ovat sen tärkein voimavara, ja yrityksen tavoitteena on olla vastuullinen työnantaja, joka houkuttelee, säilyttää ja kehittää kykyjä. Pyrimme kestävyyteen liiketoiminnassa. Otamme huomioon ihmiset ja ympäristön. Tavoitteenamme on tarjota miellyttävä ja houkutteleva työpaikka, jolle on ominaista hyvät työolot, yhtäläiset mahdollisuudet sekä turvallinen ja terveellinen ympäristö.

UUSI ORGANISAATIORAKENNE LUO MAHDOLLISUUKSIA

Vuoden 2020 alussa käynnistettiin ITAB:n muutoksen tukemiseksi uusi organisaatio.
Tämän yhteydessä nimitettiin uusi ja laajennettu konserninjohto, jossa on edustettuna HR-varatoimutusjohtaja, tällä tavoin haluamme keskittyä uusiin ja vahvistettuihin asioihin, kuten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

Kaikkia ITAB:n hallintofoorumeita on edustettava henkilöresursseilla. Nämä henkilöt tapaavat säännöllisesti matriisifoorumilla,
ja heillä kaikilla on vastuu tietyistä asioista. ITAB tähtää nyt tasa-arvoisempaan ja monipuolisempaan ryhmään.

“We are now building the People & Culture organisation in order to further strengthen ITAB to help it be an attractive workplace.”

Pernilla Lorentzon
Senior Vice President People & Culture
ITAB

EQUALITY & DIVERSITY

At present, approximately 28 percent of the Group’s workforce is made up of women and 72 percent of men. The management teams in the Group’s subsidiaries comprise 126 persons from 24 countries, of whom 25 (20 percent) are women.

ITAB offices around the world

THE GROUP’S EMPLOYEES

The average number of employees amounted to 2,930 in 2021. Approximately 50 percent of the Group’s total number of employees work in China, Sweden, the Czech Republic, the UK and Germany.

Find your local ITAB office

GOOD WORKING CONDITIONS IN THE SUPPLY CHAIN

HYVÄT TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Meille tuotantoyhtiönä on tärkeää varmistaa että eri kestävän kehityksen näkökohdat otetaan huomioon koko arvoketjussa. Tästä syystä ITAB:n vastuu ulottuu myös hyvien olosuhteiden varmistamiseen yrityksen toimitusketjussa. Konsernin yritykset käyttävät pääasiassa toimittajia, joilla on toimintaa Euroopassa. Suoritamme säännöllistä vuoropuhelua tärkeimpien toimittajien kanssa eri kestävyysnäkökohdista.

Jokaisella ITAB:n yrityksellä on omat ohjeet ja käytännöt, jotka säätelevät toimittajille asetettuja vaatimuksia. Vuodesta 2017 lähtien on käytetty myös uutta koko konsernin kattavaa toimittajapolitiikkaa. Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkiin konsernin yrityksiin, ja siinä asetetaan peruskriteerit kaikille ITAB:n toimittajille.

ITAB Groupilla on noin 4700 tavarantoimittajaa, ja näiden toimittajien tarkistamiseen ja yhdistämiseen liittyvä työ on aloitettu. Osana tätä työtä ITAB on nimittänyt vuoden 2020 hankintapäällikön johtamaan ja kehittämään tätä työtä toimittajien kanssa.