Goede arbeidsomstandigheden

  • Gezondheid en veiligheid
  • Ontwikkelingen en carrièremogelijkheden
  • Gelijkheid en diversiteit
  • Goed omstandigheden in de leveranciersfase

De werknemers van ITAB vormen zijn belangrijkste bedrijfsmiddel en de ambitie van het bedrijf is om een verantwoordelijke werkgever te zijn die talent aantrekt, behoudt en ontwikkelt. We streven ernaar om duurzaam te werken in ons zakendoen. Voor mensen en het milieu. We streven ernaar om een aangename en aantrekkelijke werkplek aan te bieden, gekenmerkt door goede werkomstandigheden, gelijkwaardige kansen en een veilige en gezonde omgeving.

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR BIEDT KANSEN VOOR DIVERSITEIT OP DE WERKPLEK

Aan het begin van 2020 werd een nieuwe organisatiestructuur gelanceerd om ITAB’s transformatie te ondersteunen. Gecombineerd hiermee werd een nieuw en uitgebreid groepsmanagement aangesteld, waarbij de HR wordt vertegenwoordigd door de rol van Senior Vice President, People & Culture. Zo willen we een vernieuwde en versterkte focus leggen op gebieden zoals diversiteit op de werkplek en gelijkheidskwesties.

Alle managementfora binnen ITAB moeten worden vertegenwoordigd door de HR. Deze personen zullen regelmatig vergaderen in een matrixforum en hebben allen de verantwoordelijkheid voor specifieke kwesties. ITAB richt nu zijn pijlen op een meer gelijke en veelzijdige groep.

“We bouwen nu de People & Culture-organisatie op om ITAB nog meer te versterken, om het te helpen een aantrekkelijke werkplek te maken.”

Pernilla Lorentzon
Senior Vice President People & Culture
ITAB

EQUALITY & DIVERSITY

At present, approximately 28 percent of the Group’s workforce is made up of women and 72 percent of men. The management teams in the Group’s subsidiaries comprise 126 persons from 24 countries, of whom 25 (20 percent) are women.

ITAB offices around the world

THE GROUP’S EMPLOYEES

The average number of employees amounted to 2,930 in 2021. Approximately 50 percent of the Group’s total number of employees work in China, Sweden, the Czech Republic, the UK and Germany.

Find your local ITAB office

GOOD WORKING CONDITIONS IN THE SUPPLY CHAIN

GOEDE OMSTANDIGHEDEN IN DE LEVERANCIERSFASE

Voor ons als productiebedrijf is het belangrijk dat we goed nadenken over verschillende duurzaamheidsaspecten in de gehele waardeketen. Om deze reden gaat ITAB’s verantwoordelijkheid ook door in zorgen dat de toeleveringsketen van het bedrijf goede omstandigheden heeft. De bedrijven binnen de Groep gebruiken hoofdzakelijk leveranciers met operaties binnen Europa. We hebben een regelmatige dialoog met onze belangrijkste leveranciers over verschillende duurzaamheidsaspecten.

Ieder bedrijf binnen ITAB heeft zijn eigen richtlijnen en beleidsmaatregelen die de eisen regelen die aan leveranciers worden gesteld. Sinds 2017 wordt ook een groepsbreed leveranciersbeleid gebruikt. Dit beleid geldt voor alle bedrijven binnen de groep en stelt fundamentele criteria voor alle leveranciers van ITAB.

De ITAB-groep heeft rond de 4.700 leveranciers en er zijn werkzaamheden gelanceerd om deze leveranciers te evalueren en consolideren. Als onderdeel van dit werk heeft ITAB een Afdelingshoofd Inkoop aangesteld in 2020 om dit werk te stimuleren en ontwikkelen, naast de leveranciersbasis.’