GODE ARBEIDSBETINGELSER

Helse og sikkerhet
● Kompetanseutvikling og karrieremuligheter
● Likestilling og mangfold
● Gode forhold i leverandørfasen

ITABs ansatte er den aller viktigste ressursen, og selskapets ambisjon er å være en ansvarlig arbeidsgiver som tiltrekker, beholder og utvikler talent. Vi arbeider for bærekraft i relasjon til forretningsforhold. For mennesker og for miljøet. Vi har som mål å tilby en hyggelig og attraktiv arbeidsplass preget av gode arbeidsforhold, like muligheter og et trygt og sunt miljø.

NY ORGANISASJONSSTRUKTUR SKAPER MULIGHETER FOR MANGFOLDSARBEID

I begynnelsen av 2020 ble en ny organisasjonsstruktur lansert for å støtte ITABs transformasjon. I forbindelse med dette ble en ny og utvidet konsernledelse utnevnt, hvor HR er representert gjennom rollen som Senior visepresident for mennesker og kultur. På denne måten ønsker vi å gi fornyet og forsterket fokus på områder som mangfoldsarbeid og likestillingsspørsmål.

Alle ledelsesfora innen ITAB må være representert i HR. Disse personene vil møtes regelmessig i et matriseforum, og har alle ansvar for spesifikke spørsmål. ITAB setter nå blikket mot en mer likeverdig og mangfoldig gruppe.

Vi bygger nå opp “People & Culture” organisasjonen for å styrke ITAB ytterligere og for å være en attraktiv arbeidsplass.

Pernilla Lorentzon
Senior Vice President People & Culture
ITAB

ITAB

EQUALITY & DIVERSITY

At present, approximately 28 percent of the Group’s workforce is made up of women and 72 percent of men. The management teams in the Group’s subsidiaries comprise 126 persons from 24 countries, of whom 25 (20 percent) are women.

ITAB offices around the world

THE GROUP’S EMPLOYEES

The average number of employees amounted to 2,930 in 2021. Approximately 50 percent of the Group’s total number of employees work in China, Sweden, the Czech Republic, the UK and Germany.

Find your local ITAB office

GOOD WORKING CONDITIONS IN THE SUPPLY CHAIN

GODE BETINGELSER I LEVERANDØRLEDDET

For oss som produksjonsbedrift er det viktig å sikre at det tas hensyn til ulike bærekraftsaspekter i hele verdikjeden. Av denne grunn strekker ITABs ansvar seg også til å sikre gode forhold for selskapets leverandørkjede. Konsernets selskaper bruker hovedsakelig leverandører med virksomhet i Europa. Vi fører jevnlig dialog med våre viktigste leverandører om ulike bærekraftsaspekter.

Hvert selskap innen ITAB har sine egne retningslinjer som regulerer kravene til leverandører. Siden 2017 har også en ny konsernomfattende leverandørpolitikk blitt brukt. Denne retningslinjen gjelder for alle selskaper i konsernet og fastsetter grunnleggende kriterier for alle ITABs leverandører.

ITAB-konsernet har rundt 4 700 leverandører, og arbeidet med å gjennomgå og konsolidere disse leverandørene er lansert. Som en del av dette arbeidet har ITAB utnevnt en leder for anskaffelser i løpet av 2020 for å drive og utvikle dette arbeidet sammen med leverandørbasen.