Liiketoiminnan etiikka

  • Käytännesäännöt
  • Lakien ja asetusten noudattaminen
  • Korruption vastainen toiminta
  • Arvonluonti

ITAB:n käytännesääntöjen mukaan kaikilla työntekijöillä on selkeät säännökset esimerkiksi liike-elämän etiikasta. Jotkin käytännesääntöjen näkökohdat on välitetty ITAB:n toimittajille konsernin laajuisen toimittajapolitiikan muodossa. Käytännesääntöjen mukaan ITAB:llä on nollatoleranssi kaikkiin lahjonnan ja korruption muotoihin. ITAB tarkastelee ja arvioi säännöllisesti kaikkien tytäryhtiöiden sisäisiä tarkastuksia, mikä antaa kohtuullisen varmuuden asianmukaisesta ja tehokkaasta toiminnasta, luotettavasta taloudellisesta raportoinnista sekä lakien ja määräysten noudattamisesta.

The managing director of each company within the ITAB Group is responsible for ensuring compliance with local regulations. The Group-wide Code of Conduct covers ITAB’s employees, and everyone must sign to confirm that they comply with the Code. The Code of Conduct focuses on aspects such as the importance of every employee, the fact that the Group offers a safe and healthy working environment and that it is working to reduce its environmental impact.

ITAB ON PAIKKA SITOUTUNEELLA JA ENERGISELLE ORGANISAATIOLLE

Think Ahead, Think Consumer, Think Together ovat käsitteitä, joita ITAB:n työntekijät käyttävät jokapäiväistä työtään ja jotka ohjaavat kohti yhteisiä tavoitteita. Nämä käsitteet on tiivistettynä ACT!

Think Aheadin merkitys viittaa ITAB:n pitkäjänteiseen keskittymiseen liiketoimintaan, ihmisiin ja ympäristöön, kuten huolellisesti ajattelemiseen ja älykkäiden, tehokkaiden työmenetelmien ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen.

Olemme kaikki kuluttajia ja voimme auttaa ymmärtämään muiden kuluttajien tarpeita, näkemään trendejä ja siten auttamaan asiakkaitamme luomaan houkuttelevan myymäläympäristön. Kutsumme tätä Think Consumerksi.

Tiiviit yhteistyöt konsernissa sekä pitkäaikaisten suhteiden luominen sekä asiakkaisiin että kumppaneihin sisältyvät kaikki Käsitteeseen Think Together.
Keskittymällä ACT:iin kaikki työntekijät auttavat asiakkaitamme tarjoamaan vahvan kuluttajabrändikokemuksen.