Forretningsetikk

● Etiske retningslinjer
● Overholdelse av lover og ordinanser
● Antikorrupsjon
● Verdsettelsesplattform

Gjennom ITABs etiske retningslinjer har alle ansatte et klart regelverk for områder som for eksempel forretningsetikk. Noen aspekter av retningslinjene er kommunisert til ITABs leverandører i form av en konsernomfattende leverandørpolicy. I følge retningslinjene har ITAB en nulltoleranse for alle former for bestikkelse og korrupsjon. ITAB gjennomgår og evaluerer regelmessig interne kontroller i alle datterselskaper, noe som gir rimelig sikkerhet for en hensiktsmessig og effektiv drift, pålitelig finansiell rapportering og overholdelse av lover og forskrifter.

ITABS PLATFORM FOR EN FORPLIKTET OG ENGASJERT ORGANISASJON

«Tenk fremover», «tenk forbruker», «tenk sammen» er konsepter som ITABs ansatte bruker i det daglige arbeidet, og gir veiledning til felles mål. Disse konseptene er oppsummert i ACT (Ahead, Consumer, Together)!
Betydningen av «tenk fremover» refererer til ITABs langsiktige fokus på næringsliv, mennesker og miljø, om å tenke grundig først og utvikle smarte, effektive arbeidsmetoder og bærekraftige løsninger.

Vi er alle forbrukere, og vi kan bidra til å forstå behovene til andre forbrukere, se trender og dermed hjelpe kundene våre med å skape et attraktivt butikkmiljø. Vi kaller dette «tenk forbruker».
Å jobbe tett sammen i konsernet, samt å skape langsiktige relasjoner med både kunder og partnere, er en del av konseptet “tenk sammen”.
Ved å fokusere på ACT hjelper alle ansatte våre kunder med å levere en sterk forbrukeropplevelse.