Vaikuta käyttäytymiseen elektroniikan vähittäismyynnissä

Pyrkimällä ymmärtämään kuluttajien tavoitteita ja ajattelutapoja ITAB:n innovaatiot ohjaavat käyttäytymistä ja luovat mieleenpainuvia elämyksiä elektroniikan vähittäismyynnin sektorilla.

Muuttuvien kuluttajaodotusten ymmärtämisen tärkeys

Asiakaspalvelijan kohtaaminen kasvotusten myymälässä on valtava etu verkkokauppaan verrattuna. Elektroniikan verkkomyynnin kasvun ja siitä seuranneen kilpailu- ja hintapaineen vuoksi elektroniikan alan vähittäiskauppiaiden on kuitenkin panostettava myymälätarjontaansa ja sitoutettava asiakkaita. Näin vahvistetaan brändiuskollisuutta ja luottamusta ja annetaan asiakkaalle syitä palata myymälään.

Keskeisiä painopisteitä ovat parempi asiakaskokemus, live-esittelyjen tarjoaminen ja lisäarvon tuottaminen paremman palvelun, huoltopalveluiden ja vastaavien muodossa. Ajantasainen analyysi kuluttajien asenteista on ratkaisevan tärkeää inspiroivan ja mutkattoman vähittäiskaupan ympäristön luomiseksi.

ITAB:n tapa tutkia aj ymmärtää kuluttajahaasteita

Asiakkaidemme vaatimukset ovat jatkuvassa murroksessa uusien kuluttajaodotusten tuomien haasteiden ohjaamina. Me ITAB:lla päivitämme jatkuvasti kuluttajien käyttäytymistä ja ostotottumuksia koskevia analyysejamme keskustelemalla suoraan heidän kanssaan.

Osana konseptisuunnitteluamme haastattelemme säännöllisesti kuluttajia ja keräämme ”ennen ja jälkeen”-tietoanalyyseja laadittujen konseptien testaamiseksi asetettuja tavoitteita vasten oppiaksemme uutta ja tarjotaksemme parempia ratkaisuja tulevaisuudessa. Näin voimme parantaa tarjontaamme ja palveluvalikoimaamme kumppaniverkostomme tukemina tuoden hyötyjä sekä asiakkaillemme että heidän loppukuluttajilleen.

Paras menettely ja tavoiteltua tuottoa

Lisää tarinoita

Alla on lyhyitä asiakastarinoita. Löydät tarinoista mitattavissa olevia tuloksia - asiakaskokemuksesta, myynnistä, tehokkuudesta, palvelusta ja kustannuksista.