Effektivitet i värdekedjan

  • Minimera utsläppen från transporter
  • Energieffektivitet (produktion)
  • Granskning av leverantörer
  • Samarbete i värdekedjan

Vi bidrar till ökad effektivitet i hela värdekedjan genom ansvarsfulla val av leverantörer, råvaror, produktionsprocesser och transporter. Koncernens företag har under många år tagit ett miljömässigt och socialt ansvar. Syftet är att uppnå en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

SUSTAINABILITY DEMANDS ON SUPPLIERS

A new Sustainable Procurement Policy was developed by ITAB in line with ISO 20400, Sustainable Procurement. Ensuring sustainability throughout the entire value chain is important for ITAB.

READ OUR SUSTAINABILITY REPORT 2022

ENERGY

Reducing energy consumption is something that each individual company within the Group is focusing on, with an emphasis on both costs and the environment. All the investments made are intended to generate efficiency and thereby reduce energy consumption and time in the production processes. We are firmly committed to achieving 100 percent sustainable electricity by 2025, as committed to in the 2020 Sustainability Report. In addition to this ITAB is committing to a 50 percent reduction in Scope 1 and Scope 2 CO2 emissions by 2030.

”Alla nya elavtal kommer att ingås med företag som kan leverera el enbart från förnybara energikällor.”

Jesper Blomquist
Chief Operating Officer
ITAB