Efficiëntie in de waardeketen

  • Minimaliseer de uitstoot van transport
  • Energie-efficiëntie (productie)
  • Beoordeling van leveranciers
  • Samenwerking in de waardeketen

We zullen bijdragen aan een grotere efficiëntie voor de gehele waardeketen door verantwoordelijke keuzes te maken uit leveranciers, grondstoffen, productieprocessen en transport. Al vele jaren hebben de bedrijven in de Groep ecologische en sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden aangenomen. Dit om een bedrijfsvoering te realiseren die duurzaam is op de lange termijn.

“Alle toekomstige elektriciteitscontracten die worden aangegaan zullen met bedrijven zijn die elektriciteit kunnen leveren uit puur hernieuwbare energiebronnen.”

Jesper Blomquist
Chief Operating Officer
ITAB