Efficiëntie in de waardeketen

  • Minimaliseer de uitstoot van transport
  • Energie-efficiëntie (productie)
  • Beoordeling van leveranciers
  • Samenwerking in de waardeketen

We zullen bijdragen aan een grotere efficiëntie voor de gehele waardeketen door verantwoordelijke keuzes te maken uit leveranciers, grondstoffen, productieprocessen en transport. Al vele jaren hebben de bedrijven in de Groep ecologische en sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden aangenomen. Dit om een bedrijfsvoering te realiseren die duurzaam is op de lange termijn.

SUSTAINABILITY DEMANDS ON SUPPLIERS

A new Sustainable Procurement Policy was developed by ITAB in line with ISO 20400, Sustainable Procurement. Ensuring sustainability throughout the entire value chain is important for ITAB.

READ OUR SUSTAINABILITY REPORT 2022

ENERGY

Reducing energy consumption is something that each individual company within the Group is focusing on, with an emphasis on both costs and the environment. All the investments made are intended to generate efficiency and thereby reduce energy consumption and time in the production processes. We are firmly committed to achieving 100 percent sustainable electricity by 2025, as committed to in the 2020 Sustainability Report. In addition to this ITAB is committing to a 50 percent reduction in Scope 1 and Scope 2 CO2 emissions by 2030.

“Alle toekomstige elektriciteitscontracten die worden aangegaan zullen met bedrijven zijn die elektriciteit kunnen leveren uit puur hernieuwbare energiebronnen.”

Jesper Blomquist
Chief Operating Officer
ITAB