Effektivitet i verdikjeden

● Minimere utslipp fra transport
● Energieffektivitet (produksjon)
● Gjennomgang av leverandører
● Samarbeid i verdikjeden

Vi vil bidra til større effektivitet for hele verdikjeden gjennom ansvarlige valg av leverandører, råvarer, produksjonsprosesser og transport.
I mange år har konsernets selskaper akseptert miljømessige og sosiale ansvar.
Dette for å oppnå forretningsdrift som er bærekraftig på lang sikt.

– Alle fremtidige strømavtaler som inngås vil være med selskaper som kan levere strøm utelukkende fra fornybare energikilder.

Jesper Blomquist
Chief Operating Officer
ITAB