Effektivitet i verdikjeden

● Minimere utslipp fra transport
● Energieffektivitet (produksjon)
● Gjennomgang av leverandører
● Samarbeid i verdikjeden

Vi vil bidra til større effektivitet for hele verdikjeden gjennom ansvarlige valg av leverandører, råvarer, produksjonsprosesser og transport.
I mange år har konsernets selskaper akseptert miljømessige og sosiale ansvar.
Dette for å oppnå forretningsdrift som er bærekraftig på lang sikt.

SUSTAINABILITY DEMANDS ON SUPPLIERS

A new Sustainable Procurement Policy was developed by ITAB in line with ISO 20400, Sustainable Procurement. Ensuring sustainability throughout the entire value chain is important for ITAB.

READ OUR SUSTAINABILITY REPORT 2021

ENERGY

Reducing energy consumption is something that each individual company within the Group is focusing on, with an emphasis on both costs and the environment. All the investments made are intended to generate efficiency and thereby reduce energy consumption and time in the production processes. We are firmly committed to achieving 100 percent sustainable electricity by 2025, as committed to in the 2020 Sustainability Report. In addition to this ITAB is committing to a 50 percent reduction in Scope 1 and Scope 2 CO2 emissions by 2030.

– Alle fremtidige strømavtaler som inngås vil være med selskaper som kan levere strøm utelukkende fra fornybare energikilder.

Jesper Blomquist
Chief Operating Officer
ITAB