Effektivitet i verdikjeden

● Minimere utslipp fra transport
● Energieffektivitet (produksjon)
● Gjennomgang av leverandører
● Samarbeid i verdikjeden

Vi vil bidra til større effektivitet for hele verdikjeden gjennom ansvarlige valg av leverandører, råvarer, produksjonsprosesser og transport.
I mange år har konsernets selskaper akseptert miljømessige og sosiale ansvar.
Dette for å oppnå forretningsdrift som er bærekraftig på lang sikt.

BÆREKRAFTKRAV TIL LEVERANDØRER

En ny policy for å sikre bærekraftige innkjøp ble implementert av ITAB i tråd med ISO 20400, Sustainable Procurement. Å sikre bærekraft gjennom hele verdikjeden er viktig for ITAB.

READ OUR SUSTAINABILITY REPORT 2022

ENERGY

Reduksjon av energiforbruk er noe hvert selskap i konsernet har fokus på, med vekt på både kostnader og miljø. Alle investeringer som gjøres er ment å generere effektivitet og dermed redusere energiforbruk og tid i produksjonsprosessene. Vi er forpliktet til å oppnå 100 prosent bærekraftig forsyning av elektrisitet innen 2025, ref. vår Sustainability Report 2020. I tillegg forplikter ITAB seg til en 50% reduksjon i Scope 1 og Scope 2 CO2 utslipp innen 2030.

– Alle fremtidige strømavtaler som inngås vil være med selskaper som kan levere strøm utelukkende fra fornybare energikilder.

Jesper Blomquist
Chief Operating Officer
ITAB