Hållbar affärsutveckling

  • Hållbara produkter
  • Systematiskt internt miljöarbete
  • Klimatsmarta lösningar
  • Energieffektivitet (produkter)

Hållbar affärsutveckling innebär att ITAB med sin lösnings- och produktportfölj utvecklar framtidens butikslösningar genom energi- och kostnadsbesparande produkter och system som innehåller alltmer hållbara material.

HÖG ENERGIBESPARING

Genom att använda ITABs belysningssortiment med LED-lampor och sensorer kan kunderna dramatiskt minska sin energiförbrukning. I dag utgörs nästan 100 procent av koncernens belysningsförsäljning av LED-lampor. Den här tekniken gör det möjligt att minska förbrukningen jämfört med äldre teknik. Det innebär att investeringen betalar sig själv på 2–3 år. För en medelstor butik innebär det en minskning av klimatavtrycket med cirka nio ton koldioxid per år.

Genom att använda dagsljus och besökarsensorer kan man ytterligare minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen från butikerna. Med Piri-systemet kan trådlösa sensorer installeras för att anpassa energiförbrukningen till mängden dagsljus och besökarantalet i butiken.

WILDHOOD FOUNDATION

ITAB stöder Wildhood Foundation, en svensk insamlingsstiftelse som arbetar för att bekämpa tjuvjakt och olaglig handel med utrotningshotade djurarter. Handeln drivs av en ökande efterfrågan på kroppsdelar från vilda djur som används som statussymboler och i traditionella mediciner. ITAB utökade sitt samarbete med Wildhood under 2020 och genomförde två evenemang för att stödja och marknadsföra deras arbete. Den första var en utställning på EuroShop, världens största detaljhandelsmässa, tillsammans med Messe Düsseldorf. I slutet av året hölls också ett evenemang i Stockholm där mindre träelefanter auktionerades ut, vilket inbringade 200 000 SEK till Wildhood. Elefanterna finns nu hos de företag som bidrog och de hjälper till att belysa frågan om minskad mångfald och onödigt dödande av djur.