Tillsammans med Costa skapar vi framtidens butik

ITAB samarbetade med Costa för att utveckla och förbättra konsumentmiljön och tjänsteutbudet och skapa en uppsättning komponenter som passade för alla butiksutrymmen. Verksamheten effektiviserades genom att disklayouten gjordes om, vilket minimerade tiden för att tillreda drycker och minskade mängden förflyttningar som personalen behövde göra. En snabbare och effektivare beställnings- och hämtningsmodell blir en viktig differentiering på en stentuff marknad, vilket leder till en ökning av försäljningen.