Förbättrar produktiviteten i framtidens Costa-butik

Genom att analysera kunddata kunde vi minska baristans tid per serverat kaffe med 11 sekunder, vilket förbättrade både produktiviteten och kundupplevelsen.

Förbättrar butiksmiljön och servicen

ITAB utvecklade konceptet ”Framtidens butik” i samarbete med Costa. Målen var att förbättra butiksmiljön och servicenivåerna, uppnå operativ effektivitet och skapa en uppsättning komponenter som passade alla butiksutrymmen. Den modulära lösningen syftade till att skapa ett effektivare, kompakt butiksformat samtidigt som utseendet och känslan hos varumärkesupplevelsen skulle vara konsekvent och igenkännlig. 

Beprövad metodik ger framgångsrika leveranser

Hela vägen från konceptutveckling till leverans hade vi ett nära samarbete med Costa och höll dem delaktiga i varje viktigt utvecklingsskede. En noggrann analys av den befintliga verksamhetsmodellen låg till grund för designprocessen och gav insikter om fallgropar, potentiella flaskhalsar och områden som kunde förbättras.   En fullständig modell av butiken på vårt ITAB-kontor gjorde det möjligt för kunden att tillsammans med oss förfina och stresstesta hela förslaget, från grundläggande, enhetlig ergonomi till den nya utrustningens funktioner. 

Förbättrad ergonomi ger effektivare drift

Vi lyckades justera ergonomin för varje enhet genom att skapa och utveckla olika prototyper av den fasta inredningen. Med bättre placering av utrustning och tillbehör kunde baristorna vid disken till slut spara 11 sekunder per kaffe. 

Minskad väntetid för maximerad kundgenomströmning 

Genom att förbättra den operativa effektiviteten med hjälp av utvecklad inredning och utbildning av personalen på plats kunde Costa införa en noggrant utarbetad design med välutbildad personal. Det här minskade väntetiden och förbättrade kundgenomströmningen, vilket i sin tur förbättrade varumärkesupplevelsen och ökade försäljningen. 

Bygger en bättre kundresa från början till slut  

En mer lockande resa uppmuntrar nu kunderna att utforska mat och dryck, samtidigt som de informeras om produkt- och miljöpåverkan. Kunderna kan beställa i förväg genom ”click & collect” eller bara gå in och njuta av den förbättrade effektiviteten och de kortare väntetiderna. 

En viktig differentieringsfaktor för Costa på en kaffemarknad med många aktörer 

Den snabbaste och mest effektiva modellen för att beställa och hämta blir en nyckelfaktor på en marknad med ett stort antal aktörer och leder till fler köp på köpstället. 

Share this on