INNOVATIV BUTIKSDESIGN GER MÄTBARA RESULTAT

Bygghandels- och DIY-butiker behöver inte bara unika varumärkesupplevelser för konsumenterna. På ITAB fokuserar vi på lösningar som även ger verklig avkastning på investeringen.

Vad önskar sig konsumenter inom bygghandel och DIY?

Konsumenter inom bygghandels- och DIY-sektorn kan hämta inspiration från sociala medier, streamingtjänster online, omdömen från andra konsumenter med mera. Att finnas i konsumentens medvetande vid exakt rätt tidpunkt under försäljningsprocessen blir allt svårare. Samtidigt har den fysiska handeln en unik styrka. Den erbjuder bekväma leveransalternativ, engagerande upplevelser och inspirerande marknadsföring. Vi har förslag på hur du kan frigöra kapital för dessa investeringar. Låt oss förklara.

Analys av DIY och bygghandel för att identifiera unika säljargument

För att hitta nya och effektiva sätt att omvandla konsumenternas behov till ökad försäljning använder vi beprövade metoder som utvecklats i samarbete med våra kunder. För att förstå våra kunders utmaningar och möjligheter använder våra team för lösningsdesign en kombination av kreativa workshoppar, konsumentinsikt, dataanalys och tvärfunktionella arbetsflöden, så att vi tillsammans kan skapa lösningar som ger stark avkastning på investeringen. Resultaten från analysen föreslår fokusområden och visar hur layouter och moduler kan optimeras för att öka försäljningen eller minska friktionen, samt hur man kan optimera personalstyrkan och förbättra servicen. Därefter hjälper en noggrann utvärderingsprocess oss att definiera och föreslå den design eller de lösningar som ger störst av kastning på investeringen. För att underlätta hela processen kan vi hjälpa dig att utforma, producera och installera utifrån dina behov. Vill du styra dina konsumenter mot försäljning?

Vi älskar att diskutera detaljhandel.

Kontakta oss

Best practice med bevisad avkastning

Fler berättelser

Nedan hittar du korta kundberättelser med mätbara resultat inom - kundupplevelse, försäljning, effektivitet, service och kostnader.