Jonotus- ja opastusjärjestelmät

Opastusjärjestelmien tehokas käyttö optimoi suorituskykyä ja vähentää jonotusaikoja ja ennenaikaisia poistumisia kasvattaen samalla myyntiä ja tuottavuutta.

Asiakasvirta-analyysilla säästöjä toimintakustannuksiin

Asiakasvirran yksityiskohtaisen analyysin avulla ymmärrämme asiakaspolkujen kipupisteitä ja mahdollisesti saavutettavia hyötyjä asiakkaidemme myymälöissä. ITAB voi tätä hyödyntäen havainnollistaa kehitysmahdollisuuksia. Tarjoamme asiakkaillemme näkemyksiämme mitattavissa olevista eduista alkaen myymälään saapumisesta, jossa sisäänkäynnin tulisi olla kutsuva ja erottuva, aina kassalle asti, jossa jonotusaikojen lyhentäminen voi johtaa harvempiin ennenaikaisiin poistumisiin.

Asiakkaidemme kanssa ja heitä varten kehitettyä opastusta

Datalähtöinen ymmärryksemme kuluttajan brändikokemuksesta asiakkaamme myymälässä pohjautuu kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten kuluttajatutkimusten tukemaan perusteelliseen analyysiin. Lisäksi keräämme kuluttajadataa, josta käyvät ilmi esimerkiksi väestötiedot, ikä ja tottumukset; ostoskorin arvo, kauppatapahtuman aika, valittu maksutapa ja kaupankäynnin huiput ja hiljaisemmat jaksot.

Yhdistäen näitä tietoja kokemukseemme kuluttajien opastusjärjestelmien kehittämisestä useilla eri sektoreilla ja markkinoilla toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa mahdollisten ratkaisujen kehittämiseksi ja arvioimiseksi. Kun idea on tutkittu perusteellisesti, siirrymme prototyyppivaiheeseen, jota seuraa valikoiva ja huolellinen myymälätestaus ennen täyttä käyttöönottoa.

Kulunohjauksen parantaminen Hemköpin sisäänkäynnillä

ITAB työskenteli tiiviissä yhteistyössä Hemköpin kanssa uusien sisäänkäyntien suunnittelemiseksi kuluttajien ohjaamiseksi myymälään ja väärään suuntaan kulkemisen vähentämiseksi. Uusi kassa-alue ja siihen yhdistetty Sesame-ratkaisu tarjosivat paremman palvelutason itsepalvelukassalla vähäisiä ostoksia tekeville asiakkaille, mikä puolestaan vähensi keskeneräisesti myymälästä poistumisten määrää.
Tämä ratkaisu paransi asiakaspolkua ja kokonaissuorituskykyä, edistäen siten konversioiden ja myynnin kasvua.