Kundflöde och köhantering

Effektiv användning av konsumentvägledningssystem optimerar genomströmningen och minskar kötiden och avbrutna köp, samtidigt som det bidrar till att öka försäljningen och produktiviteten.

Från analys av konsumentflöden till minskade driftskostnader

Genom detaljerad konsumentflödesanalys får vi kunskap om problem och potentiella vinster i konsumenternas resa genom våra kunders butiker. Därefter kan ITAB visa på möjligheter till förbättringar. Vi erbjuder insikter som leder till mätbara fördelar för våra kunder, från den första ankomsten till butiken, där entrén ska vara välkomnande och igenkännbar, till kassan, där kortare kötider kan leda till färre avbrutna köp.

Konsumentvägledning som tagits fram tillsammans med och för våra kunder

Vår datadrivna förståelse av konsumenternas varumärkesupplevelse i kundens butik bygger på grundliga analyser som stöds av kvalitativa och kvantitativa konsumentstudier. Vi samlar också in konsumentdata som visar demografi, ålder och regelbundna mönster, till exempel korgstorlek, transaktionstid, föredraget betalningsalternativ och hög- och lågkonjunktur. Genom att kombinera denna kunskap med vår erfarenhet av att utveckla konsumentvägledningssystem inom ett stort antal sektorer och marknader utvecklar och utvärderar vi potentiella lösningar i nära samarbete med kunden. När idén har undersökts grundligt går vi över till prototypstadiet, följt av selektiv och noggrann testning i butik innan den lanseras fullt ut.

Minskar återflödet vid ingången till Hemköp i Sverige

I nära samarbete med Hemköp utformade ITAB nya entrégrindar för att guida konsumenterna in i butiken och minska återflödet. En ny kassazon och ett kombinerat Sesame-erbjudande gav en bättre servicenivå för konsumenterna med färre artiklar för självutcheckning, vilket i sin tur minskade antalet avbrutna köp. Lösningen förbättrade konsumenternas resa och den totala genomströmningen, vilket bidrog till att öka konverteringen och försäljningen.