Självutcheckning och effektiv service för Hemköp

Självutcheckning och smarta utgångs-/entrégrindar hjälper Hemköp att betjäna sina kunder effektivt och minska förlusternamed mindre interaktion med personalen. 

Kan självutchekning öka personalens effektivitet?

För att undvika att personal står och väntar på kunder i självutcheckningen vid låg trafik började Hemköp leta efter än mer  automatisering. Det övergripande målet var att hitta effektiv service, utan att försämra kollegas interaktion och att minska den totala väntetiden för alla typer av konsumenter.

Analys av självutcheckning och kundflöden

Efter att Hemköp kontaktat ITAB började vi analysera butikens kundflöde och identifiera typiska konsumentbehov. Affärsmålet, mindre interaktion med personalen, hjälpte oss att definiera två fokusområden. En visuell entré skulle vägleda konsumenterna bättre genom hela butiken, och kassaområdet behövde en ny design baserad på kundernas behov.

För att göra entrén visuellt attraktiv och förhindra återflöde så effektivt som möjligt valde vi att utforma området med automatiska grindar av glaskonstruktion. Grindarna är utrustade med särskilda funktioner för både återflöde och säkerhet.

Alla de olika stegen i ett köp med självutcheckning analyserades sedan för att hitta den mest interaktiva köpprocessen. Smarta utgångsgrindar som är kopplade till köpet ingick också i konstruktionen för att automatisera bedrägeriskyddet. Möjligheten att koppla ihop utgångsportarna med sensorer och AI-programvara blev en viktig del av designen. Dess förmåga att identifiera personer som har betalat och att automatiskt öppna eller stänga för andra ska göra upplevelsen ännu smidigare, men ger också ett bättre skydd mot förluster.

Kundflöde och köhantering

En enhetlig och tillfredsställande upplevelse

I dag vägleds Hemköps kunder in i butiken och kan genomföra sitt köp med hjälp av sömlös automatisering dygnet runt. Alla kunder, oavsett om de gör stora eller små inköp, upplever att köerna och väntetiderna minskar, vilket innebär att färre kunder avviker i sista minuten och att fler nöjda kunder återvänder.

Osynliga svinnförebyggande åtgärder i självutcheckningsområdet

Den interaktiva köpprocessen och den intelligenta utgångslösningen gör det enklare för kunderna att passera kassan på egen hand. Alla förlust- och svinnförebyggande åtgärder är integrerade i designen, vilket hjälper Hemköp att säkra sina marginaler utan att behöva använda personal som kontrollfunktion.

Share this on