Self-checkout en efficiënte service voor Hemköp

Self–checkout en slimme uitgangs-/toegangspoortjes helpen Hemköp op efficiënte wijze hun consumenten te bedienen en hun derving te verkleinen, zonder dat hier personeel voor nodig is.

Kan self-checkout de efficiëntie van het personeel vergroten?

Hemköp wilde voorkomen dat consumenten in de checkoutzone moesten wachten wanneer er weinig drukte was, dus wilden ze hun checkout nog verder automatiseren. Het overkoepelende doel was om een efficiënte service te vinden zonder interactie met personeel te beperken, en om de algemene wachttijd voor alle consumenttypes te verkleinen.

Self-checkout en consumentenflowanalyse

Nadat Hemköp contact opnam met ITAB, begonnen we met een analyse van de consumer flow van de winkel, maar ook met het in kaart brengen van veelvoorkomende behoeften van de consument. Het bedrijfsdoel, minder interactie met het personeel, hielp ons om twee focusgebieden te identificeren. Een zichtbare entree moet consumenten beter door de winkel geleiden, en de checkout-zone had een nieuw ontwerp nodig, afgestemd op de behoeften van hun consumenten.

 

Om de entree visueel aantrekkelijker te maken met een maximale preventie van backflow, besloten we het gebied te ontwerpen met automatische poortjes met een glazen constructie. Deze zijn voorzien van speciale functies, voor beveiliging en om een omgekeerde looprichting mogelijk te maken.

 

Alle verschillende fases van een self-checkout-aankoop werden vervolgens geanalyseerd om een zo interactief mogelijk aankoopproces te vinden. Slimme uitgangspoortjes, gekoppeld aan de aankoop, werden ook onderdeel gemaakt van het ontwerp om fraudebescherming te automatiseren. De mogelijkheid om de uitgangspoortjes te koppelen aan sensoren en AI-software werd een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Het systeem kan identificeren wie heeft betaald en kan automatisch de poortjes, maar blijft gesloten voor anderen. Dit maakt het traject nog gestroomlijnder en biedt tegelijkertijd bescherming tegen verliezen.

 

Consumer flow en wachtrijbeheer

Een samenhangende beleving die voldoening biedt

Nu worden Hemköps consumenten de winkel in geleid en kunnen ze hun aankoop voltooien, bediend door 24/7 naadloze automatisering. Alle consumenten, of ze nu grote of kleine aankopen doen, krijgen te maken met verkorte wachtrijen en -tijden, wat zorgt voor minder verloren verkopen en meer tevreden, terugkerende consumenten.

Onzichtbare dervingpreventie in het self-checkout-gebied

Het interactief aankoopproces en de intelligente uitgangsoplossing maakt het gemakkelijker voor consumenten om zelf het checkout-proces door te lopen. Alle dervingpreventiemaatregelen die in het ontwerp zijn opgenomen helpen Hemköp goede marges te krijgen, zonder dat personeel als controle maatregel moet worden ingezet.

Share this on