Consumer-flow systemen

Klanten verplaatsen zich optimaal door de winkel en de wachttijden verkorten met consumer-flow systemen. Ook helpt deze technologie de omzet en productiviteit te vergroten. Verlies geen verkoop meer.

Van consumer-flow analyse naar lagere bedrijfskosten

Een gedetailleerde analyse van de consumentenflow bij onze klanten identificeert nadelen en voordelen die consumenten ervaren tijdens hun winkelbeleving.

Ons Solution design team kan, met die analyse, mogelijkheden tot verbetering aangeven. Tussen entree en checkout-gebied ervaart de winkelende consument emoties, vaak onbewust. Herkenbaarheid en korte wachttijden kunnen leiden tot minder verloren verkopen. Ons motto is: meten is weten. Door te meten zien wij potentieel haalbare kansen, die voordeel geven als u hier doelgericht op anticipeert.

Consumer-flow ontwikkelen samen met en vóór onze klanten

Onze kennis over consumer brand experiences in de winkels van klanten baseren wij op data. Data die wij grondig analyseren en toetsen aan kwalitatieve en kwantitatieve consumentenonderzoeken. Daarnaast vergelijken we consumentendata op basis van demografie, geografie en herkenbare patronen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aantal aankopen per consument of per periode, verkozen betaalmethode, pieken en dalen in consumptiegedrag (regionaal / internationaal), openingstijden.

Door data en kennis te combineren met onze ervaring in een groot aantal branches en markten, kan ons Solution design team samen met u oplossingen ontwikkelen, deze toetsen en evalueren. Wanneer het beoogde concept grondig genoeg is verkend, gaan we over op de prototypefase of instore testing. Pas wanneer de pilot naar verwachting presteert, starten we een gefaseerde roll-out. ITAB denkt… verder!

Minder backflow voor Zweedse supermarktketen

De Zweedse retailer Hemköp verbeterde de klantendoorstroom, verhoogde het serviceniveau en verminderde verloren verkopen. Het ontwerpproces was een co-creatie tussen ITAB en de retailketen.

Nieuwe entreepoortjes leiden consumenten de winkel in en voorkomen een verkeerde looprichting of backflow. Voor consumenten met maar enkele artikelen in hun winkelmand werd een nieuwe checkout-zone ingericht in combinatie met de ITAB Sesame Solution, een barcodevrije en efficiënte uitgang,

Deze consumer flow-oplossingen verbeterde de hele customer journey en de totale doorstroom, wat bijdraagt aan meer conversie en verkoop.