Rethink Retail. Together.

På ITAB hjälper vi kunderna att omvandla konsumenternas varumärkesupplevelser till fysisk verklighet med hjälp av vår kunskap, våra lösningar och vårt ekosystem av partner.

Tillsammans med våra kunder skapar vi effektiva lösningar som bidrar till mångsidiga och inspirerande upplevelser. Vårt erbjudande omfattar lösningsdesign, skräddarsydd butiksinredning, utcheckning, lösningar för kundflöden, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken.

Vi utgår alltid från konsumenterna och deras behov när vi skapar ett nytt koncept tillsammans med detaljhandlaren. Vi hjälper för närvarande kunder inom ett antal sektorer, men våra främsta är: livsmedelsbutiker, bygghandel och DIY, hemelektronik, mode, café samt hälsa och skönhet.

Vi är vad vi skapar tillsammans med våra kunder

Vår egen expertis och innovationsförmåga kompletteras av ett partnernätverk, vilket gör det möjligt för oss att ytterligare öka kundvärdet. Tillsammans med våra kunder kan vi skapa engagerande, effektiva och sömlösa miljöer. Våra projekt levereras med mätbara resultat i form av ökad försäljning, förbättrad driftseffektivitet och service, minskade interna kostnader och effektivare installationer i butikerna.

Vår globala räckvidd ger oss en unik möjlighet att följa våra kunder både globalt och lokalt, inklusive uppfyllandet av olika standarder och certifikat. Tester hanteras i interna testcenter och certifikat godkänns av tredje part över hela världen.

”Beroende på vilken utmaning kunden står inför eller vilka förväntningar de har på konsumentupplevelser, kan vi hjälpa till med ett brett utbud av effektiva lösningar för att nå deras mål.”

Andréas Elgaard, President & CEO
ITAB Shop Concept AB

Med konsumenten som guide

Genom att analysera hur konsumenternas förväntningar och köpmönster förändras kan vi stödja den fysiska butiken med kunskap om hur den ska tillgodose dessa behov. Insikter och en djupare förståelse innebär att ITAB tillsammans med kunden kan skapa olika lösningar som differentierar varumärkesupplevelsen och garanterar en snabb avkastning på investeringarna.

Vår kreativa expertis är organiserad i team med ett tydligt fokus på lösningsdesign som erbjuder butiksdesign, ljusdesign och butikseffektivisering, med utgångspunkt i konsumentinsikter och en djup förståelse av detaljhandelns utmaningar. Lösningsdesignteamen skapar tillsammans nya koncept genom en agil designprocess som börjar med förståelse och idéutveckling och följs av prototyper, tester och installation.

Ett brett utbud av tjänster

Vi erbjuder också ett heltäckande servicepaket som omfattar konsolidering, installation, underhåll och eftervård med vår egen personal och kontrakterade partner över hela världen.

För mer information om ITAB-gruppen, ITAB-aktier, bolagsstyrning eller press, besök itabgroup.com.

Den svenske entreprenören Tord Johansson lade grunden till ITAB redan på 1970-talet, och mycket har hänt sedan dess. Vår marknad och våra kunder har förändrats avsevärt under de senaste åren, liksom konsumenternas beteende. För att bemöta dessa förändringar har vi utvecklat vår affärsmodell för att bättre kunna stödja våra kunder, både nu och i framtiden.