Hybrid- och halvautomatiska kassalösningar - ett bredare utbud av servicemöjligheter

Hur skapas en sammanhängande inköpsprocess, även vid tillfällen när butikens anställda inte kan betjäna konsumenter i kassan? ITAB erbjuder hybrid- och halvautomatiska kassalösningar för situationer just som denna. Våra hybridlösningar kan snabbt och lätt omvandlas från en bemannad kassa till en självutcheckningskassa. Våra halvautomatiska utcheckningar kräver inte konstant bemanning.

Kassalösningar med extra funktionalitet

Vår beprövade halvautomatiska kassalösning utgöras av två kassadiskar som bemannas av en enda kassör för effektivitet och ökad service för konsumenten. En anställd kan erbjuda två konsumenter bemannad service på samma gång, tack vare den automatiserade effektiviteten.

Förbättrad konsumentupplevelse

ITABs självutcheckningskassor i kombination med bemannade kassadiskar och hybridlösningar skapar den flexibilitet som behövs i en modern livsmedelsbutik för att kunna erbjuda konsumenterna att använda sin tid väl.


Tillsammans med våra kunder fortsätter vi att utveckla nya modeller av hybridkassor som är ännu effektivare att använda och erbjuder fler valmöjligheter.


Genom att studera konsumenternas upplevelse gör vi olika anpassningar av våra kassalösningar, för att förbättra effektivitet och service samt uppfylla konsumenternas behov och förväntningar.

Effektivitet och service

Med ITABs hybridlösningar kan butikspersonalen förvandla självbetjäningslösningen till en bemannad kassa bara genom att enkelt byta betjäningsläge. Det ger en snabb och effektiv service som driver försäljning.


ITABs halvautomatiska lösning fyller luckan mellan bemannad utcheckning och självutcheckning – och närvaron av personal leder till högre kundacceptans. Personalens ergonomiska situation förbättras avsevärt och automatiseringen leder till nästan fördubblad personalkapacitet.

Upp till 50% lägre personalkostnader

I den halvautomatiserade lösningen hanterar en personal två samtidiga kunder. Automatiseringen reducerar personalkostnaden med 50%.


Några av våra kassalösningar är utvecklade för att enkelt förändras till självutcheckningskassor (SCO), så att en personal effektivt och samtidigt kan betjäna konsumenterna i en komplett kassazon, så väl kunder i självutcheckningen som i en bemannad kassa vid behov.

Alla våra hybrid- och halvautomatiska kassalösningar