Långsiktiga relationer förbättrar servicen

Snabba marknadsförändringar gör att Apotek Hjärtat alltid måste vara uppdaterade. Ett verktyg för att nå målet att bli marknadsledande i Sverige är ett långsiktigt samarbete med ITAB. Med hjälp av samarbetet, med löpande trendanalyser och diskussioner varannan vecka, är det möjligt att snabbt identifiera förändringar för att öka effektiviteten och förbättra kundservicen. Enligt fortlöpande kundundersökningar uppskattas det av konsumenterna!