Kontinuerlig innovation i detaljhandeln ger nöjda kunder på Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat söker ständigt efter nya sätt att betjäna sina kunder för att vara fortsatt attraktiva på marknaden.

Förändringar kräver service

Apoteksmarknaden i Sverige har förändrats snabbt på senare år. Apotek Hjärtat försöker ständigt förbättra sin service till kunderna för att vara fortsatt attraktiva på en marknad med hård konkurrens. Visionen är att bli marknadsledande och då gäller det att hålla sig uppdaterad.

Tätt samarbete möjliggör snabba förändringar

Under de senaste åren har varumärket valt att samarbeta med ITAB. Som partner stöder vi med pågående trendanalys och diskussioner varannan vecka. Apotek Hjärtat kan sedan snabbt identifiera förändringar i konsumentbeteenden och besluta om användbara innovationer. Värdeskapande lösningar kan sedan snabbt släppas ut på marknaden.

Click & Collet och tekniska lösningar

Några av de senaste innovationerna är: tekniska, medicinska lösningar som gör medarbetarna effektivare och ger snabbare service, system för konsumentinteraktion och ett leveranssystem för Click & Collect. Enligt en kundnöjdhetsenkät har arbetet gett resultat – fler nöjda och återkommande kunder!

Share this on