Beltekasseløsninger av høy kvalitet: Effektiv kjøpsprosess

ITAB utvikler svært effektive løsninger som hjelper våre kunder med å øke gjennomstrømningen, uten å gjøre betydelige endringer i kasseområdet.

Når vi utvikler løsningene tenker vi på effektivitet, ergonomi og forbrukergjennomstrømning. Vi sikrer et godt organisert arbeidsområde for butikkpersonalet, samtidig som vi garanterer bedre servicekvalitet og samhandling med forbrukere. 

 

Praktiske løsninger for forskjellige butikkformater

Alle vil bruke så lite tid som mulig på dagligvarehandel. Ingen liker å tilbringe tid i kø. Derfor skaper vi svært effektive løsninger med forskjellige konfigurasjonsmuligheter og høy gjennomstrømning som sikrer høy effektivitet og service.

 

Kassene våre er utformet med ideen om at kassererens arbeid kan utføres i et ergonomisk godt organisert område. Dette gjør det mindre nødvendig for kassereren å strekke seg etter varer, og dermed øker arbeidsproduktiviteten.

 

Ekstra funksjoner som tredje-kunde funksjon maksimerer gjennomstrømningen og reduserer forbrukernes køtid i butikkene.

 

ITAB tilbyr forskjellige høykvalitets beltekassesystemer for alle butikkformater, med mange alternativer, og et bredt utvalg av tilbehør tilpasset kundenes behov.


Forbedret forbrukeropplevelse

En kombinasjon av bemannede beltekasseløsninger og selvskanningsløsninger sparer mye tid, og gir gode forbrukeropplevelser.

 

Hos ITAB jobber vi sammen med kundene våre. Vi fortsetter å utvikle nye modeller som er mer effektive i bruk og har enda flere muligheter.

 

Ved å jobbe sammen og studere hverdagslige forbrukeropplevelser gjør vi forskjellige tilpasninger til kassene som gir mer effektivitet og bedre service samtidig som det gir en mulighet til å møte forbrukernes behov og forventninger.

 

Våre løsninger skal være en forlengelse av butikken, og vi utvikler dem eksklusivt for våre kunder.


Effektivitet og service

Vi lager konvensjonelle kasser som gir bedre kundeservice da butikkpersonalet er mer tilgjengelig og nærmere forbrukerne.

 

Å jobbe som kasserer er fysisk krevende. Derfor er ergonomi essensielt i vår utvikling. ITABs kasseløsninger er bygget for å forhindre unødvendig løfting og er designet for å minimere hvor mye kassereren må strekke seg etter varer.

 

ITABs velprøvde tredje-kunde funksjon gjør det mulig å hjelpe en tredje forbruker mens de to tidligere forbrukerne pakker varene de har kjøpt. Effektiviteten øker med nesten 30 prosent.

 

Ved å legge varene etter hverandre på transportbåndet, vil skanning av varene gjøres raskere og maksimere serviceeffektiviteten.

Reduserte driftskostnader

Vi lager hybridløsninger der en beltekasse raskt kan gjøres om til en selvskanningskasse (SCO). Noen av våre kassemodeller er utviklet for å bli plassert nær SCO-området, slik at kassereren effektivt kan betjene forbrukerne i selvskannings-sonen og bemanne beltekassen om nødvendig. Da en ansatt kan administrere hele området, kan antall kasserere reduseres.

Våre effektive kassedisker med bånd