Spännande modeupplevelse lockar nya konsumenter och ökar försäljningen

C&A skulle utveckla ett nytt butikskoncept. De ville förbättra sin varumärkesupplevelse för att attrahera nya och yngre konsumenter, och ITAB kontaktades för att göra detta med hjälp av ljusdesign.

Ville förändra hur varumärket uppfattades

C&A:s belysningskoncept var föråldrat och förvirrade kunderna på grund av bristande orientering och kundvägledning. Det primära uppdraget för ljusdesignen var att stödja en ny och fräsch varumärkesimage samt att representera en ny försäljningsupplevelse, baserad på C&A-kundernas behov. Alla piggas upp av en stämningsfull atmosfär.

En ljusdesignprocess ur konsumentperspektivet

Det första steget i konceptet var att gå igenom dagens koncept och analysera det ur ett konsumentperspektiv. Bland annat analyserades: Vad det varsom utlöste impulsköp? Vad ökar vistelsetiden i butiken? Hur skapar vi intressanta fokuspunkter och utvecklas en övergripande känslomässig atmosfär?

En övervägande angående var belysning kunde vägleda och påverka konsumentbeteende kombinerades sedan till resultatet av analysen, och några fokusområden blev levande. 1. Kunderna bör vägledas från presentation till presentation utan att vara medvetna om det. 2. Att accentuera spännande höjdpunkter bör användas för att öka vistelsens längd och för att öka försäljningen  samt 3. ljusets sken bör föryngras betydligt.

För att uppnå önskat inflytande på guidning och montrar togs ett beslut om att ett helt nytt, övergripande belysningskoncept var nödvändigt. I den kreativa skissfasen användes spännande accenter för att framhäva både merchandising och varumärket i hela butiken. Exempelvis placerades blickfång i skyltfönstren och entrén, och en spännande kontrast mellan väggar och golv med en betydande presentation av varorna.

Därefter utvärderades olika belysningstekniker för att hitta det mest behagliga konsumentflödet genom butiken, där allmän belysning åtföljdes av speciella lösningar. För att avsluta i kassan, markerades olika områdena med speciella armaturer för att kassaområdet skulle upptäckas enkelt.

Attraherar nya målgrupper och ökar försäljningen

Atmosfären och det nya varumärkeskonceptet lockar i dag de önskade konsumenterna. En yngre målgrupp är de huvudsakliga besökarna i butiken, vilket är en bra indikation på att varumärket uppfattas på ett nytt sätt med det nya konceptet. De besökare som kommer in i lokalerna gillar dem och är mer villiga att stanna längre. Försäljningen har av naturliga skäl ökat genom det ökade antalet besökare, och stöds av förbättrade impulsköp. En bonus är den minskade energiförbrukningen tack vare smart belysningsteknik.

Share this on